Vacatures

Bij AMOS staan we altijd open voor ambitieuze en enthousiaste collega’s. Collega’s die zich herkennen in onze koers en die graag hun steentje willen bijdragen deze te realiseren.


Hieronder vind je de vacatures die op dit moment bij onze scholen open staan. Zit de vacature die jij zoekt er niet bij? Laat ons weten wat jouw ambities zijn en stuur een open sollicitatie. We kijken dan met plezier wat we voor jou kunnen betekenen!!


Stage

Wij vinden het fijn om jou als aspirant leraar een plek te bieden op één van onze AMOS scholen om met ons een wezenlijke bijdrage te leveren aan goed onderwijs voor al onze leerlingen. We bieden jou een leer- en oefenplek waar je, ondersteunt door collega’s, in het beroep kunt groeien en je breed kunt ontwikkelen. Op die manier draagt AMOS bij aan jouw opleiding tot leraar.

Het opleiden van studenten tot vakbekwame leerkrachten zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om inspirerend en innovatief onderwijs te verzorgen werken we nauw samen met verschillende lerarenopleidingen. We hebben momenteel samenwerkingsafspraken vastgelegd met de hogeschool iPabo en de instituutsopleiders van de opleiding. Uiteraard zijn ook studenten van overige onderwijs gerelateerde opleidingen van harte welkom!

Om je in een betekenisvolle situatie te ondersteunen in je ontwikkeling tot leerkracht werken we met mentoren en schoolopleiders die jou professioneel begeleiden. Daardoor ontstaat, ook voor ons, een nieuwe dynamiek; Leren, werken, opleiden, onderzoeken en professionaliseren komen bij elkaar. De basisschool is de plaats bij uitstek voor professionele ontwikkeling van alle betrokkenen. Dat maakt dat vele studenten al invulling hebben gegeven bij AMOS en vaak ook met plezier blijven.

Naast studenten die worden opgeleid tot leraar of onderwijsassistent zijn er diverse andere mogelijkheden voor stages. Heb je interesse? Neem contact met ons op!Samen Opleiden

Als AMOS participeren we aan het Samenwerkingsverband Noord-Holland
Enkele scholen hebben zich verder ontwikkeld tot opleidingsschool. Op opleidingsscholen worden studenten opgeleid volgens de principes van Samen Opleiden. Dit houdt in dat daar over het algemeen meer studenten een stageplek in kunnen vullen en samenwerken in PLG’s / leernetwerken of leergemeenschappen en zij mogelijkheden krijgen om zich breed op het beroep te oriënteren door in samenwerking met andere collega’s bij te dragen aan de schoolontwikkeling.

Schoolopleiders en mentoren op deze ‘Samen Opleiden – opleidingsscholen’ hebben zich nog verder geprofessionaliseerd om studenten te ondersteunen. Ze helpen jou met jouw leer- en ontwikkelpunten en leiden leergemeenschappen / leernetwerken van studenten binnen de opleidingsscholen om de koppeling theorie en praktijk met elkaar te maken. Met jou benutten zij zoveel mogelijk situaties om in en van te leren om een rijke invulling aan de stage te geven. Mooie praktijkervaringen en wellicht ook briljante mislukkingen helpen jou je te ontwikkelen tot de leraar die je wil zijn.

Uiteindelijk zullen we de komende jaren toegroeien naar 100% opleidingsscholen. Uiteraard blijven we met elkaar de kwaliteit van de stage- en opleidingsscholen waarborgen.LIO stage

Toe aan je afrondende studiejaar en eindstage of LIO? Je bent bij AMOS van harte welkom. Met 29 scholen verdeeld over meer dan 30 locaties kunnen we zeker een plek voor je vinden die past bij jouw kwaliteiten en ontwikkelbehoefte. Hierbij houden we natuurlijk rekening met je afstudeerrichting.
Voor je eindstage als pabo-student zijn er twee varianten:
- LIO stage met een leer-arbeidsovereenkomst
- Eindstage met een leer-stageovereenkomst
Bij het behalen van voldoende studiepunten en een LIO geschiktheidsverklaring werken we met een leer- arbeidsovereenkomst. Dit is een betaalde stage voor een periode van maximaal 5 maanden. Betaling geschiedt conform CAO PO.

Een eindstage met een leer-stageovereenkomst is een stage op basis van een stagevergoeding voor een periode van 5 maanden.

Je mag tijdens deze stage onder begeleiding zelfstandig lesgeven. Dit doe je in veel gevallen ongeveer 3 dagen per week indien je een voltijd opleiding volgt. De rest van je werktijd rond je je studieopdrachten af. De laatste fase werk je 4 á 5 dagen op school

Solliciteren
Voor je eindstage / LIO dien je te solliciteren vóór 1 mei van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin je invulling wil geven aan je LIO periode. De beschikbare plekken op de scholen vind je op de website van hogeschool iPabo.
Studeer je elders en wil je stage lopen bij AMOS? Neem dan contact op met één van onze regio schoolopleiders: Nynke Wouda (nynke.wouda@amosonderwijs.nl) of Lisa Maas (lisa.maas@amosonderwijs.nl).
Van je onderwijsinstelling krijg je informatie over de wijze waarop je kunt solliciteren. Uiteraard zijn wij ook bereid aan te geven welke informatie of gegevens we op prijs stellen.
Heb je gesolliciteerd, dan word je uitgenodigd voor een gesprek op de school die jouw voorkeur heeft. Als je hier niet wordt geselecteerd voor een plek, kun je nog in aanmerking komen voor een plek op een andere school. Neem ook dan contact op met één van onze regio schoolopleiders.Zij instroom (ZIB)

Wil jij vanuit een ander beroep werken in het onderwijs? Dat kan door een zij instroom traject te volgen. Dit houdt in dat je na een oriëntatieperiode en behaald geschiktheidsonderzoek kunt leren en werken in de praktijk.
De zij-instromer is een leerkracht in opleiding, vaak na een carrièreswitch. Hij volgt een 2- 2 ½ jarige opleiding en werkt daarnaast twee tot drie dagen als leerkracht op de basisschool.
Bij voorkeur vindt er een gefaseerde opbouw plaats in het hebben van groepsverantwoordelijkheid en is er voldoende kwalitatief goede begeleiding. Er is sprake van ‘Learning on the job’. Ons streven is zij-instromers de gelegenheid te geven ervaring op te doen in gevarieerde onderwijssituaties conform de eisen van de opleiding. We hebben ervaren dat een school waar leren centraal staat, waar collega’s reflecteren op hun handelen, gebruikmaken van kennis van anderen, en samen met anderen onderwijs ontwikkelen een prettige werkplek is voor onze zij instromers.
Sinds de invoering van het zij-instromers-traject zijn verschillende zij-instromers begonnen bij AMOS en na afronding van hun opleidingstraject bij ons als bestuur gebleven. Dat maakt dat we weten dat het opleiden van enthousiaste, betrokken zij-instromers kan bijdragen aan diversiteit en vernieuwing van de schoolteams. De achtergrond en levenservaring van zij-instromers verrijkt ons! Daarnaast dragen zij-instromers bij het oplossen van het lerarentekort.

Er zijn jaarlijks enkele plaatsen voor zij-instromers beschikbaar binnen AMOS.
Heb je minimaal een HBO-diploma en zou je wel voor de klas willen werken? Misschien is het zij-instroomtraject wel iets voor jou. Voor interesse en meer informatie kun je de pagina “ Liever voor de klas “ bekijken.
Stuur een bericht naar onze beleidsadviseur Onderwijs, Innovatie & Onderzoek Andrea Brouwer (andrea.brouwer@amosonderwijs.nl) om je interesse in een leer-werkplek bij ons kenbaar te maken.Een goede start bij AMOS

Het inductieprogramma is onderdeel van onze lerende organisatie. Er mag niet alleen geleerd worden, er moet geleerd worden tijdens de inductiefase. Leren betekent bij AMOS proberen, experimenteren, onderzoeken, reflecteren, vallen en opstaan. De inductiefase is de fase waarin nieuwe kennis en vaardigheden plaats krijgen in het dagelijkse handelingsrepertoire. Hoewel we hoge verwachtingen hebben van al onze collega’s, zegt dat niet dat we verwachten dat starters en zij-instromers hun doelen zonder begeleiding moeten bereiken.

Met goede begeleiding willen we je niet alleen ondersteunen bij een goede start, maar jou als startende leerkracht ook helpen een sterk zelfbeeld te ontwikkelen en zelfvertrouwen geven. Daarnaast helpen we je consistent te worden in het beleid en de procedures en zul je doelen stellen die je in en met de klas wil bereiken. Deze begeleiding ontvang je vanuit school, maar wordt deels ook op bestuursniveau georganiseerd.

Het inductieprogramma stimuleert kennisoverdracht, feedback, uitwisseling en doorgaande professionalisering. Tijdens het inductieprogramma ‘ontmoeten’ de starters en zij-instromers collega’s van hun eigen school en die van andere AMOS-scholen. De focus op de eigen ontwikkeling gaat gefaseerd over naar oog hebben voor en meedoen aan schoolontwikkeling.

Werken bij AMOS

Ontwikkeling staat bij AMOS centraal. Wij investeren daarom voortdurend in onze medewerkers. Ben jij leergierig, ambitieus, flexibel, zelfstandig waar het moet en teamspeler waar het kan? Dan zijn wij op zoek naar jou. Onderwijscollega’s met passie die graag uitblinken in hun werk en het verschil maken zijn bij ons van harte welkom!

Uitdagende ontwikkelpaden voor leerkrachten

Ervaren leerkrachten met ambitie halen hun hart op bij AMOS. Onze vooruitstrevende aanpak combineert een diverse aanbod voor leerkrachten met uitdagende ontwikkelpaden voor verbreding of verdieping van de functie leerkracht. Heb je de ambitie om door te groeien naar Intern Begeleider, Locatieleider of Directie? Bij AMOS werken we constant aan onze ‘interne kweekvijver’ waardoor leerkrachten door kunnen groeien naar nieuwe functies bij onze organisatie. Naast het volgen van vakgerichte trainingen en opleidingen neem je ook deel aan diverse activiteiten op onze AMOS academie. Samen met jouw collega leerkrachten kun jij daarmee echt het verschil maken binnen het basisonderwijs in Amsterdam én Nederland.

AMOS biedt o.a.

  • Diversiteit met 28 scholen in Amsterdam
  • Hoge kwaliteit van onderwijs aan leerlingen
  • Tweetalig primair onderwijs
  • AMOS unIQ (voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen)
  • Plusgroepen
  • Zij-instroom groepen
  • Kopklassen (een schooljaar tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in)

Check onze openstaande vacatures

Ontwikkelpaden bij AMOS in één overzicht
AMOS Academie

De AMOS academie is een platform voor medewerkers van AMOS om inspirerend van en aan elkaar te leren. Binnen de AMOS Academie is er volop ruimte voor het delen van kennis en expertise, waardoor medewerkers zich kunnen ontwikkelen en verder bekwamen in hun vak. De bijbehorende website speelt een belangrijke rol in het samenbrengen van vraag en aanbod.

Met een uitdagend en interactief aanbod houden wij de kennis en kunde van onze medewerkers en in het bijzonder onze leerkrachten, intern begeleiders en directeuren op peil. Wij hebben veel kennis in huis die wij met elkaar delen. De AMOS Academie is hierbij een deskundige stimulator. Door het delen van kennis, het verspreiden van best practices en het ontwikkelen van het team en de school, wordt de kwaliteit continu verbeterd. De AMOS Academie is een inspirerende ontmoetingsplek voor medewerkers, die van en met elkaar leren en ervaring uitwisselen. De krachtige kennisstroom die hierdoor ontstaat, komt zowel de leerkracht als de leerling ten goede.

Op de AMOS Academie worden eigentijdse opleidingen aangeboden, waardoor de persoonlijke ontwikkeling van iedere medewerker wordt gestimuleerd. Het uitwisselen van expertise en collegiale consultatie krijgen volop de ruimte bij de AMOS Academie.

Jaarlijks verwelkomen wij vele stagiaires. Via Opleiden in de School zijn scholen mede verantwoordelijk voor de kwaliteit, de begeleiding en de beoordeling van de stagiaire. Wij werken hierbij samen met de iPabo, een hogeschool die toekomstige leerkrachten opleidt. Rondom iedere student staat een opleidingsteam: de mentor op de school, de schoolopleider en de IPABO-docent.

Kijk op www.amosacademie.nl voor meer informatie.

Collectieve arbeidsvoorwaarden

AMOS hanteert de CAO PO, waaronder:
Voor de volledige tekst van de CAO PO klik hier