AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) heeft 29 basisscholen die onderwijs verzorgen op 33 schoollocaties, verspreid over Amsterdam.

Daarmee is AMOS een speler van betekenis in het Amsterdamse en het landelijke scholenveld. Alle AMOS-scholen delen dezelfde waarden, en hebben ieder een eigen profiel. AMOS heeft bijvoorbeeld een Kunstmagneetschool, scholen voor Daltononderwijs of Jenaplanonderwijs, scholen die ondernemend leren, die werken aan een leesverbetertraject of een rekenverbetertraject.

 
29

Scholen
AMOS heeft 29 basisscholen die onderwijs verzorgen
750

Medewerkers
Met ruim 750 medewerkers en professionele leerkrachten biedt AMOS hoogwaardig onderwijs
33

Schoollocaties
De 29 scholen zijn verdeeld over 33 schoollocaties, verspreid over Amsterdam
4

AMOS unIQ
AMOS verzorgt op vier locaties hoogbegaafden-onderwijs

AMOS Onderwijs verzorgt op vier locaties hoogbegaafden-onderwijs onder de noemer AMOS unIQ. Al sinds augustus 2012 op de Poseidon in Amsterdam-Oost en al snel volgde in 2014 De Bonkelaar in Amsterdam-Noord. Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn we gestart op de locatie: IKC Frankendael in Amsterdam-Oost. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is daar ook basisschool Schreuder bijgekomen. Er zijn op de locaties verschillende groepen voor hoogbegaafde leerlingen van 6 t/m 11 jaar. De groepen maken gewoon deel uit van de vier scholen. De kinderen krijgen aangepast onderwijs, waar mogelijk wordt samengewerkt en gespeeld met de andere kinderen.

AMOS heeft goed opgeleide leerkrachten en voor iedere leerling een school die past!

Met 750 medewerkers en professionele leerkrachten biedt AMOS hoogwaardig onderwijs. De professionaliteit geldt voor heel AMOS: scholen én stafbureau. Scholen, het kloppende hart van AMOS, verdienen de beste leerkrachten en directeuren. Er is een stimulerend personeelsbeleid. Leerkrachten en directies worden uitgedaagd studies te volgen via de AMOS Academie. AMOS heeft goed opgeleide leerkrachten en voor iedere leerling een school die past!

AMOS Scholen

 
AMOS unIQ

AMOS unIQ biedt een plek voor kinderen met een hoger leervermogen om zich, samen met gelijkgestemde klasgenoten (peers), te ontwikkelen. Inmiddels bieden we dit aan op vier van onze locaties in Amsterdam.

Adres: Piet Zwarthof 2, Amsterdam

AMOS unIQ


Atlantis

Op Jenaplanschool Atlantis in Osdorp leren kinderen dat ieder kind uniek is en dat ook mág zijn. Deze Jenaplangedachte staat centraal in alles wat we doen. Saamhorigheid en gemeenschapsvorming zijn bij ons heel belangrijk. We werken, spelen, spreken en vieren samen.

Adres: Schuitenhuisstraat 5, Amsterdam Nieuw-West

Jenaplan

De Bonkelaar

De afgelopen jaren heeft de Bonkelaar een transformatie ondergaan. De leerresultaten van de kinderen zijn uitstekend en de uitstroom is bovengemiddeld.

Adres: Molenwijk 3, Amsterdam Noord

AMOS unIQ
De Capelle

Op de Capelle bieden wij onze leerlingen een uitdagende, inspirerende leeromgeving met veel aandacht voor taal, kunst en cultuur en identiteit. Uitgangspunt daarbij: iedereen mag zichzelf zijn!

Adres: Rode Kruisstraat 10, Amsterdam Noord

Kunst en Cultuur
De Catamaran

Samen het beste uit jezelf halen! De Catamaran is een oecumenische buurtschool. Wij geven goed onderwijs in een prettige, veilige omgeving. Door onderzoekend leren verkennen onze leerlingen thema's binnen wetenschap & techniek en kunst & cultuur.

Adres 1: Bentinckstraat 78, Amsterdam West
Adres 2: Fagelstraat 85, Amsterdam West
Adres 3: Hertspieghelweg 55, Amsterdam West

Onderzoekend leren
De Driemaster

De drie masten staan voor: de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. We geven gestalte aan goed onderwijs in een veilige, 'warme' omgeving door een hechte samenwerking van deze drie groepen.

Adres: Binnenvaart 1, Amsterdam Noord

Frankendael

Wij zijn een dynamische, ondernemende basisschool in de Watergraafsmeer waar kinderen zich gemotiveerd ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven halen. Naast het reguliere onderwijs bieden we veel extra’s, zoals naschoolse activiteiten voor brede talentontwikkeling waarbij de lol van samen sporten centraal staat.

Adres: Hogeweg 61-63, Amsterdam Oost

De Ichthusschool

Wij bieden iedere leerling de ondersteuning die hij of zij nodig heeft om zijn of haar kennis, vaardigheden en talenten te ontwikkelen.

Adres: Louis Davidsstraat 101, Amsterdam Nieuw-West

IKC Frankendael

Op IKC FRankendael streven wij naar een zeer kleurrijke populatie, die een afspiegeling is van de Amsterdamse maatschappij waarin de kinderen opgroeien.

Adres: Laing's Nekstraat 44, Amsterdam Oost

AMOS unIQ
Immanuelschool

‘Sterk in resultaat, met gevoel voor talent’ Op de Immanuel kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen in een opbrengstgerichte leeromgeving. Wij werken vanuit een oecumenische identiteit. Daarbij staat ontmoeting centraal. Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, gezamenlijkheid en doelgerichtheid.

Adres: Jan de Louterstraat 92, Amsterdam Nieuw-West

Johannesschool

Wij zijn een Protestants Christelijke basisschool met een duidelijke structuur waarbij zorg voor het individuele kind centraal staat.

Adres: Evertsweertplantsoen 3b, Amsterdam Nieuw-West

De Kinderboom

Onze leerlingen groeien vanuit hun Amsterdamse wortels de wijde wereld in. Het onderwijs op de Kinderboom krijgt vorm vanuit onze kernwaarden betrokkenheid, gelijkwaardigheid en doelgerichte groei.

Adres: Adelaarsweg 113, Amsterdam Noord

Ontdekken, onderzoeken en ontwerpen
Kopklas Amsterdam

De Kopklas is voor slimme kinderen die na groep 8 lager zouden uitstromen dan gezien hun capaciteiten verwacht mag worden.

Adres: Piet Zwarthof 2, Amsterdam

De Nautilus

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze ontdekken en onderzoeken door vragen te stellen. Op de Nautilus leren kinderen logisch nadenken en verbanden leggen. We stimuleren ze om creatief oplossingen en antwoorden te vinden, op hun eigen niveau.

Adres: Theophile de Bockstraat 100c, Amsterdam Zuid

Wetenschap, natuur en techniek
Neptunus

Daltonschool Neptunus is een middelgrote basisschool in de wijk IJburg. Wij bieden onze leerlingen eigentijds Dalton onderwijs én uitdagend Wetenschap, Natuur en Techniekonderwijs in een veilige en prettige leeromgeving.

Adres: Piet Zwarthof 2, IJburg

Dalton Wetenschap, natuur en techniek
De Odyssee

Odysseus beleefde spannende avonturen en leerde er veel van. Dat is ook onze bedoeling: de school als een reis waarbij kinderen veel ontdekken en leren.

Adres: Cycladenlaan 2, Amsterdam Nieuw-West

Onze Amsterdamse School

Onze Amsterdamse School is een oefenplaats voor de échte wereld. Bij ons leer je enorm veel, gaat iedereen fijn met elkaar om en word je wie je bent!

Adres: Revaleiland 1, Amsterdam West

Engels vanaf groep 1
Oranje Nassau

We willen de kinderen uitdagen om te denken en te leren. De kinderen leren ook van en met elkaar in de kleine leefgemeenschap die de school is.

Adres 1: Ribesstraat 13-15, Amsterdam Noord
Adres 2: Varenweg 2, Amsterdam Noord

De Poseidon

‘‘Samen maken wij het meer’! Op de Poseidon geven we gedifferentieerd Dalton onderwijs met veel aandacht voor nieuwe media. Alle kinderen kunnen bij ons excelleren en zich ontwikkelen op hun eigen niveau.

Adres: Franz Zieglerstraat 7, IJburg

AMOS unIQ Dalton Nieuwe media
De Pro Regeschool

Samen leren staat op de Pro Rege centraal. Met gerichte instructie én ruimte om zelf te ontdekken ontwikkelen onze leerlingen 21e eeuwse vaardigheden die een stevig fundament leggen voor de toekomst.

Adres 1: Hemsterhuisstraat 87, Amsterdam Nieuw-West
Adres 2: Louis Couperusstraat 129, Amsterdam Nieuw-West

De Rivieren

De Rivieren opent werelden. Wij maken nieuwsgierig. Wij zijn een kleinschalige buurtschool met diversiteit, kindgericht onderwijs, aandacht voor kunst en cultuur, een plusklas voor hoogbegaafde kinderen en we werken met iPads ter ondersteuning van rekenen en taal.

Adres 1: Lekstraat 35-37, Amsterdam Zuid
Adres 2: Von Liebigweg 68, Amsterdam Oost

Sportactieve school Daltonwerkwijze
Dr. Rijk Kramer

Op onze school worden eigentijdse opvattingen over onderwijs aan kinderen van vier tot twaalf jaar succesvol in praktijk gebracht. De Dr. Rijk Kramerschool heeft twee locaties aan de rand van de Jordaan.

Adres 1: Nassaukade 124, Amsterdam West
Adres 2: Van Oldenbarneveldtstraat 42, Amsterdam West

Kunst en Cultuur
Basisschool Schreuder

Basisschool Schreuder is gelegen bij het Museumplein. De school ademt in alles cultuur uit: niet alleen door de ligging, maar ook door de rijke variatie aan culturen in de school.

Adres: Van de Veldestraat 10, 1071 CW Amsterdam oud zuid

AMOS unIQ

Vreedzame school
Het Talent

Kleurrijk & Kansrijk! Het Talent is een fijne buurtschool in Osdorp, waar kinderen van 2,5 tot 12 jaar door goed onderwijs hun talenten ontdekken en ontwikkelen in een veilige sfeer.

Adres: Notweg 36, Amsterdam Nieuw-West

Eigen voorschool
De Timotheusschool

Wij zijn een kleurrijke school, waar iedereen in openheid en eerlijkheid met elkaar omgaat. Ons streven is om alle leerlingen (taal)rijk en passend onderwijs te bieden, waarbij ze worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en te tonen.

Adres: Sam van Houtenstraat 2, Amsterdam Nieuw-West

Kunst en cultuur
De Vijf Sterren

Ons onderwijs is erop gericht om het beste uit de leerlingen te halen. Als zij na acht jaar basisonderwijs onze school verlaten willen wij gelukkige, zelfbewuste leerlingen zien.

Adres: Markengouw 245 A, Amsterdam Noord

Visserschool

Wij zijn de eerste tweetalige basisschool in Amsterdam. Ons onderwijs wordt tot 50% van de tijd in het Engels gegeven met veel aandacht voor talen en culturen: een goede voorbereiding op een succesvolle toekomst in Amsterdam of ver daarbuiten!

Adres: Columbusplein 34, Amsterdam West

Tweetalig