Ieder kind een passend aanbod van onderwijs en zorg, het liefst in de buurt van de school. Met dit streven biedt AMOS goed onderwijs en aangepaste zorg aan de leerlingen. Ieder kind kan meekomen op het eigen niveau, waarbij de leerkrachten leerlingen stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Voor de een mag de lat een stuk hoger gelegd worden, voor de ander remt te veel uitdaging af.

Via plusklassen biedt AMOS onderwijs aan leerlingen die de lesstof met gemak aankunnen. AMOS is ook het enige bestuur in Amsterdam dat voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen verzorgt. Dit gebeurt op 4 locaties.

Ieder kind een passend aanbod van onderwijs en zorg, het liefst in de buurt van de school

AMOS en Amsterdam doen veel om de leerachterstanden in de stad te minimaliseren. Zo zijn er kopklassen; klassen voor kinderen voor die naar hoger vervolgonderwijs doorverwezen kunnen, maar door taalachterstand niet op dat niveau functioneren. Om deze groep leerlingen te helpen een hoger schoolniveau te halen door hun taalbeheersing te vergroten, heeft AMOS in 2004 de Kopklas geïntroduceerd. De Kopklas is een groep tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. Amsterdam heeft er momenteel 6. Vijf daarvan vallen onder AMOS.

Werken aan onderwijskwaliteit

AMOS wil goed onderwijs bieden aan alle leerlingen en kinderen helpen het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs dat wij bieden moet motiverend, inspirerend en vernieuwend zijn. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van onze scholen. Sinds begin 2011 doen we dat bij AMOS binnen het Actieprogramma Onderwijskwaliteit (AAO). We nemen binnen dit programma deel aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) van de gemeente Amsterdam. De KBA ondersteunt schoolbesturen met middelen en expertise bij de ontwikkeling en verbetering van de onderwijskwaliteit. 22 van onze scholen doen mee aan de verbeteraanpak.

Tips, voorbeelden en instrumenten naar aanleiding van de verbeteraanpak worden opgenomen in de Kennisbank van de AMOS Academie. Zo wordt opgedane kennis binnen AMOS gedeeld.

De Kopklas Amsterdam

AMOS en de gemeente Amsterdam (DMO) werken samen om de leerachterstanden in de stad te minimaliseren. De Kopklas is een voorziening voor álle leerlingen in Amsterdam die binnen het profiel passen.

De Kopklas is voor slimme kinderen die na groep 8 lager zouden uitstromen dan gezien hun capaciteiten verwacht mag worden. In de Kopklas werken de gemotiveerde leerlingen een jaar lang intensief aan het wegwerken van hun taalachterstand.

De Kopklas is een taalinterventie tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. De leergroepen met ca. 12 tot 15 leerlingen zijn gehuisvest in scholen voor voortgezet onderwijs. Momenteel heeft Amsterdam 7 kopklassen, verspreid over 5 locaties van het Voortgezet Onderwijs (de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert, het IJburg College, het Pieter Nieuwland College, Het Hervormd Lyceum West en het Marcanti College).

Omdat de leerlingen zich onderdeel voelen van het VO, vinden de leerlingen het geen probleem om een jaar te investeren in de Kopklas. De leerlingen van de Kopklas krijgen Sport en Bewegen van de VO docent en ze kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van de school. Ook krijgen de leerlingen voorrang wanneer ze willen doorstromen naar deze locatie.

De leerlingen van de Kopklas zijn meestal meertalig, hebben een gemiddeld tot hoog niveau, maar toch een taalachterstand. Een andere eis om toegelaten te worden in de Kopklas is dat de leerling weinig verzuimt en geen grote sociaal-emotionele problemen heeft. Bovendien moeten de ouders achter de Kopklas-keuze staan. Wanneer de leerling de kans grijpt om naar de Kopklas te gaan, kan de aanmeldingsprocedure van start gaan. Zie voor deze procedure onze website (www.kopklasamsterdam.nl).

AMOS is namens de stad Amsterdam de penvoerder van alle Kopklassen. Dit doen wij onder andere vanuit onze ambitie om onderwijs te kunnen geven aan alle kinderen in Amsterdam.

Het Kopklasteam bestaat uit 9 enthousiaste, ervaren leerkrachten die hoge eisen stellen aan de kinderen. Het is een jaar heel hard werken, maar daar zullen de kinderen in hun hele verdere schoolloopbaan profijt van hebben!

Zijn er binnen uw school kinderen die in aanmerking lijken te komen? Of denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de Kopklas? Neem dan contact met de directeur, Martine Keuning (#06-20956777).

Meer informatie over de Kopklas op www.kopklasamsterdam.nl

Voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

AMOS is het eerste en enige bestuur in Amsterdam dat voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen verzorgt. Dit onderwijs heet AMOS unIQ en wordt gegeven op vier locaties, namelijk basisschool de Poseidon, De Bonkelaar, IKC Frankendael en basisschool Schreuder.

AMOS unIQ biedt onderwijs aan kinderen die door hun hoogbegaafdheid niet genoeg tot hun recht komen in het regulieren onderwijs. Sinds de start van het onderwijs in september 2012 is het aantal aanmeldingen voor AMOS unIQ snel gestegen. In de zomer van 2013 kregen wij de honderdste aanmelding voor het onderwijs. En het leerlingenaantal blijft groeien; het is duidelijk dat de behoefte groot is.

Lees meer over AMOS uniQ.

Passend onderwijs

Passend onderwijs voor ieder kind, dat hoort bij AMOS-scholen. Schoolbesturen en scholen zijn per 1 augustus 2013 verplicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor ieder kind. Het bieden van goed onderwijs en aangepaste zorg is geen zaak van de school alleen. Een goede samenwerking tussen de Amsterdamse scholen, ouders, docenten, jeugdzorg en gemeente maakt het mogelijk om kinderen onderwijs en zorg op maat te bieden.
Ouders hebben een wettelijk recht op ondersteuning en deskundig advies bij het beoordelen van het aanbod van de school.

Niet iedere basisschool hoeft alle kinderen op te vangen. De scholen van AMOS gaan zich specialiseren en maken afspraken welke kinderen het beste onderwijs op welke school kan krijgen. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs werken hiervoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het budget voor passend onderwijs gaat naar dit samenwerkingsverband. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan.

AMOS unIQ

Speciaal onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen, lees hier meer