Zonder leraren geen onderwijs! - AMOS Onderwijs

Zonder leraren geen onderwijs!

Flashmob AMOS Studiedag 27 februari 2017

Flashmob AMOS Studiedag 27 februari 2017

AMOS IN BEWEGING VANWEGE STIJGEND LERARENTEKORT IN AMSTERDAM.

Het nijpende lerarentekort, waarover landelijk vorig jaar al de noodklok werd geluid, neemt in Amsterdam zorgelijke proporties aan. Onze ruim 650 werknemers komen daarom met elkaar in beweging om het tij te keren. Lex Polman, voorzitter college van bestuur, licht toe: “Met 28 basisscholen in Amsterdam voelen we direct de gevolgen van het tekort maar hebben we ook zicht op de oorzaken ervan in onze stad. Dat laatste is mooi, want daardoor kunnen wij op structurele wijze oplossingen bieden.

Terugloop van het aantal PABO-studenten en de krappe woningmarkt voor starters spelen bij het lerarentekort een belangrijke rol. Maar ook de aantrekkelijkheid van het vak verdient aandacht. AMOS neemt geen afwachtende houding aan, maar probeert actief leerkrachten met ambitie aan zich te binden. Polman: “Het vak van leerkracht in een stad als Amsterdam biedt ontzettend veel kansen. Wij bieden echt perspectief, zowel voor enthousiaste leraren in opleiding, als voor ervaren leerkrachten met ambitie en zij-instromers die toe zijn aan een nieuwe uitdaging. We ontwikkelen uitdagende loopbaanpaden en bieden aantrekkelijke traineeships. Dat is nodig, want door actuele ontwikkelingen zoals passend onderwijs moeten leerkrachten over steeds meer expertise beschikken om alle kinderen dátgene te bieden wat zij nodig hebben. En dat vraagt vervolgens in de aansturing ook weer meer van schoolleiders. Met ons programma bieden we mensen een fundament waarmee zij het verschil kunnen maken in het Amsterdamse onderwijs en een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van de kinderen van Amsterdam.”

Ook aan het oplossen van het woningtekort wordt door AMOS gedacht. Polman: “Starters willen wel naar de stad komen, maar vinden geen betaalbare woonruimte. Wij willen graag in gesprek met woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars om dit op te lossen. We onderzoeken serieus of we zelf regie kunnen pakken om onze leerkrachten te huisvesten. We willen onze ambities van goed onderwijs immers waarmaken! Dit alles natuurlijk zoveel mogelijk in samenwerking met andere Amsterdamse schoolbesturen.”

AMOS vierde tijdens een studiedag op 27 februari haar 10-jarig bestaan en greep dit jubileum, samen met haar ruim 650 werknemers, aan om op ludieke wijze aandacht te vragen voor het lerarentekort in de stad. Polman: “We kunnen dit probleem natuurlijk niet alleen oplossen. Daarom hebben we tijdens onze studiedag een ludieke actie in de vorm van een ‘flashmob’ op de Dam gehouden om ook anderen op te roepen in actie te komen. De actie is gefilmd en verspreid via social media.

Meer informatie over de aanpak van AMOS om het lerarentekort te keren volgt binnenkort op amosonderwijs.nl/werken-bij-amos.orig