Toetreding Arie van Loon tot College van Bestuur - AMOS Onderwijs

Toetreding Arie van Loon tot College van Bestuur

Bewerkt in Lumia Selfie

De raad van toezicht van AMOS heeft 19 juli bekend gemaakt dat Arie van Loon per 1 september toe zal treden als lid van het college van bestuur van Stichting AMOS. Als lid van het college krijgt hij onder meer de portefeuilles financiën, HR, ICT, huisvesting en marketing/communicatie onder zijn hoede. Sinds mei 2014 is Arie al betrokken bij AMOS, eerst ad interim en later in vaste dienst als directeur bedrijfsvoering. In die periode was hij onder meer verantwoordelijk voor de reorganisatie van het bestuurskantoor. Gelet op de wens van de raad van toezicht dat AMOS een tweehoofdig bestuur krijgt en gelet op de grote waardering van onder andere de raad voor de wijze waarop Arie de afgelopen jaren invulling heeft gegeven aan zijn functie van directeur bedrijfsvoering, is de benoeming van Arie van Loon tot lid van het college van bestuur een logische en juiste stap.

Waardering

In de afgelopen jaren heeft Arie samen met Lex Polman als voorzitter van het college van bestuur, directies en collega’s vanuit de bedrijfsvoering gebouwd aan een nieuw AMOS: financieel stabiel, gezond ziekteverzuim (gedaald van 8,5% in 2014 tot 5,7% nu) en een verbeterde reputatie. Sleutel daarin is de decentralisatie geweest: bewegingsvrijheid aan directies en teams geven, zodat zij een school kunnen neerzetten die past bij de wijk waarin ze gesitueerd zijn.

Sterke positionering

In de komende periode zal Arie zich verder inzetten voor AMOS en al zijn leerlingen en medewerkers. Arie van Loon: “De lijn van de afgelopen jaren zet ik graag ook in mijn nieuwe rol door. Ik wil samen met de collega’s verder bouwen aan een AMOS waar we allemaal trots op zijn, met een open en toegankelijke cultuur en dat we als AMOS een toonaangevende positie in de stad innemen. Ik zie de benoeming door de raad van toezicht als een gebaar van duidelijk vertrouwen en een mooie blijk van waardering voor de inzet van de afgelopen jaren. Dat motiveert me om met volle energie verder te bouwen aan een sterk AMOS.”