AMOS-bestuur steunt prikactie 27 juni - AMOS Onderwijs

Bij AMOS hebben wij met z’n allen de ambitie om het best mogelijke onderwijs te bieden dat toegesneden is op de behoeften van elk individueel kind. Om die ambitie waar te maken hebben wij de beste leerkrachten nodig.

Lerarentekort

We zien echter nu en de komende jaren een behoorlijk dalende trend in het aantal beschikbare leraren. Dat betekent een steeds grotere uitdaging bij het vervullen van vacatures. Mede door de invoering van de wet werk en zekerheid merken we dit met name bij het invullen van vervanging bij ziekte. Daarom is het mogelijk dat we, hoewel we dit erg vervelend vinden, in de nabije toekomst vaker een groep naar huis moeten sturen omdat er geen vervanging is. Uiteraard gebeurt dit alléén als er geen andere mogelijkheid is. We hebben de ouders van onze leerlingen hierover ingelicht en hen om begrip gevraagd.

Ondertussen ontstaat er door discussies over salaris en werkdruk soms een negatieve sfeer rondom het beroep van leerkracht, die niet helpt om meer studenten voor de pabo te laten kiezen. Dat vinden wij jammer. Iedereen die in het onderwijs werkt weet immers dat het vak van leerkracht niet alleen uitdagend, maar ook ontzettend mooi en belangrijk werk is en van grote maatschappelijke betekenis. Een baan die wordt gekozen vanuit een passie voor kinderen en onderwijs, niet vanwege het salaris.

Actie tegen oneerlijk salarisverschil

Het is echter vreemd dat de leerkracht in groep 8 minder verdient dan de docent in brugklas 1. De discussie die nu gevoerd wordt zien wij dan ook niet als platte roep om meer salaris, maar als een poging om het oneerlijke verschil tussen primair en voortgezet onderwijs op te heffen. Als schoolbestuur staan wij daarin zij aan zij met onze leerkrachten. Dat betekent concreet dat wij de recent aangekondigde actie, om op 27 juni aanstaande als scholen een uur later te starten, steunen. Dat wil zeggen dat het uur voor onze leerkrachten gewoon doorbetaald wordt.

Wij steunen deze actie omdat we het zien als een duidelijk signaal voor een terechte zaak. Eventuele stakingen kunnen en willen we als bestuur echter níet steunen. Dit omdat we moeten waarborgen dat onze leerlingen het onderwijsprogramma kunnen blijven volgen. Voor alle duidelijkheid: wij zien de actie van 27 juni als prikactie en als signaal, en dus niet als staking. Wij hopen dat dit signaal krachtig genoeg zal zijn en zal leiden tot het opheffen van het salarisverschil tussen primair en voortgezet onderwijs, waardoor verdere stakingen overbodig worden.