Stadsscholen 020 - AMOS Onderwijs

Stadsscholen 020

Scholen in hun kracht zetten met Stadsscholen 020

Op iedere school staat goed onderwijs voorop. Het bieden van onderwijs kan een uitdaging zijn wanneer kinderen de problemen van thuis meenemen naar school. Denk bijvoorbeeld aan een slechte gezondheid van een van de ouders of een taalachterstand. Dit schooljaar start de gemeente Amsterdam op twaalf basisscholen met het project Stadsscholen 020. Daarmee wil de gemeente ervoor zorgen dat alle kinderen in Amsterdam, ongeacht herkomst, thuissituatie of buurt waarin ze opgroeien, de meest succesvolle schoolloopbaan kunnen doorlopen.

Veel vrijheid

Het project richt zich op drie pijlers: het ontzorgen van het schoolteam, de inrichting van het onderwijs in de klas en het versterken van de ondersteuningscultuur rondom de school. Dat de pijlers veelomvattend zijn is prettig, vindt Thea Michel, directeur van De Vijf Sterren. “Het mooie van 020 is dat scholen veel vrijheid krijgen om zelf te bepalen wat nodig is. Sommige scholen breiden de inzet van de oudercontactpersoon uit, om ouders beter te begeleiden bij bijvoorbeeld het vinden van subsidies. Maar je kunt als school in de buurt ook meer naschoolse activiteiten gaan organiseren.” Iedere school maakt een maatwerkplan, waarover steeds wordt gesproken met de directeuren van de andere scholen. “We delen met elkaar wat we bedacht hebben en bekijken waar we tegenaan lopen bij de uitvoering. Samen zoeken we naar een oplossing. Die steun is goud waard.”

Twee doelen voor De Vijf Sterren

Het maatwerkplan van De Vijf Sterren is hoofdzakelijk gericht op twee doelen. Thea: “Op school zijn de intern begeleiders onder andere verantwoordelijk voor coaching en begeleiding en het hoog houden van de kwaliteit op school. De aanvragen voor extra ondersteuning kosten veel tijd. Onze IB’ers hebben dus voor de eerste twee taken minder tijd. Die administratie willen we binnen de school bij een team neerleggen. De IB’ers kunnen we dan weer meer inzetten voor de taken waarin zij gespecialiseerd zijn.” Daarnaast wordt de profijtklas uitgebreid, vertelt Thea. “Die klas is er voor gemotiveerde kinderen die net iets meer kunnen en willen. Het is niet niets, want ze moeten zelfs solliciteren. En met die kans om zich meer te ontwikkelen, zien we sommige kinderen echt opbloeien.”