Rekenfout zorgt voor te hoge eindtoetsadviezen - AMOS Onderwijs

Rekenfout zorgt voor te hoge eindtoetsadviezen

Dinsdag 21 mei zijn wij allen onaangenaam verrast door het nieuwsbericht over de eindtoetsadviezen. Belangrijk om te melden is dat het hier gaat over andere toetsen dan de centrale eindtoets (CITO). De meeste AMOS scholen maken gebruik van de centrale eindtoets. Slechts een aantal niet. Deze scholen zijn geïnformeerd door de toets aanbieder met daarin een stappenplan voor de school.

Door een fout in de normering van de eindtoets heeft elf procent van de leerlingen uit groep 8 een onjuist toetsadvies ontvangen. Het overgrote deel van deze groep leerlingen heeft een te hoog toetsadvies gekregen. Voor een deel van hen kan dat hebben geleid tot een onterechte heroverweging van het schooladvies, zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend gemaakt. Dit is een ernstige fout met mogelijk grote gevolgen voor leerlingen en hun ouders.

Alle betrokken scholen zijn dinsdag door de toetsaanbieders geïnformeerd. Het is belangrijk om deze fout zo snel mogelijk te herstellen zodat leerlingen en hun ouders weten waar zij aan toe zijn. Het is van het allergrootste belang dat leerlingen op basis van de juiste informatie en afwegingen naar een voor hen passende middelbare school gaan.

Hoe werkt het?

De basisschool geeft aan iedere leerling in groep acht een schooladvies. Daarna wordt de eindtoets afgenomen. Scholen kunnen daarvoor kiezen uit vijf verschillende eindtoetsen: de Centrale eindtoets en sinds enige jaren vier andere toetsen.

Als de uitkomst van de eindtoets hoger is dan het advies van de basisschool, dan moet de school zijn advies, in samenspraak met ouders, heroverwegen. Dat kan al dan niet leiden tot het naar boven bijstellen van het schooladvies. Na deze heroverweging is het advies van de basisschool definitief.

Door een fout buiten de school, hebben ruim 19.000 leerlingen in Nederland op basis van de toetsuitslag een verkeerd schooladvies gekregen. Het kan dus zijn dat de toets een hoger advies heeft berekend dan de score die uw kind heeft behaald op de eindtoets. Als dit het geval is, neemt de school contact met u op. Er volgt dan een gesprek over het advies. Voor de VO-scholen blijft onverminderd gelden dat zij het advies van de basisschool moeten volgen. Indien een basisschool een reeds eerder afgegeven eindadvies bijstelt, laat de basisschool dit aan de vo-school waar de leerling is ingeschreven weten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de schoolleider.

Vanuit de rijksoverheid kunt u terecht bij deze website: www.rijksoverheid.nl/eindtoets.

Daarnaast is er een telefonisch informatiepunt eindtoets ingesteld. Die is bereikbaar tussen 9.00 – 17.00 uur via 050 5999820