Ouders aan het woord - AMOS Onderwijs

Ouders aan het woord

Eline Gelderblom over de Driemaster: “ruimte, groen en structuur”!

Eline Gelderblom is de moeder van Vito van acht uit groep 5/6 van de Driemaster, een AMOS school in Amsterdam-Noord. Eline vertelt waarom ze voor Vito heeft gekozen voor de Driemaster en wat het onderwijs daar zo aantrekkelijk maakt.

Waar heb je op gelet bij het zoeken naar een school en waar vond je informatie?
“Wij hebben vooral gekeken naar scholen in de buurt. In Noord heb je een aantal populaire basisscholen. Bij één daarvan hebben we Vito ingeschreven, maar we kregen al gauw te horen dat de kans nihil was, omdat we niet in het postcodegebied vallen. Toen zijn we verder gaan kijken. We kwamen bij een nieuwe school uit die nog in een noodgebouw zat omdat zowel de wijk als de school nog in aanbouw waren. Twee zaken vielen op. Ten eerste: alle leerlingen renden rond en het kwam erg chaotisch over. Dit paste voor mijn gevoel niet bij onze zoon, die rust, regelmaat en duidelijkheid nodig heeft. Een tweede argument om niet voor die school te kiezen was het feit dat er bij de nieuwbouw sprake zou zijn van een schoolplein op het dak (vanwege ruimtegebrek) en dat de klassen de minimaal toegestane afmetingen zouden krijgen. Wat een verademing om daarna op de Driemaster te komen! Een ruim opgezet gebouw, een groot speelplein en veel groen. Overigens hebben we er ook nog de scholengids PO op nageslagen en daaruit bleek dat de resultaten van De Driemaster heel prima waren.“

Waarom heb je voor de Driemaster gekozen?
“Onder andere vanwege de ruimte, het groen en de structuur. Maar eigenlijk vooral omdat de school zo ongeveer in onze achtertuin ligt. Nog dagelijks ben ik blij dat de school heel dichtbij is en dat Vito veilig alleen naar huis kan komen.”

Heb je bewust voor een AMOS school gekozen?
“Nee. Eenvoudigweg omdat we niet op de hoogte waren van het bestaan van overkoepelende scholengroepen. We kozen voor een school die dichtbij en toegankelijk was.”

Hoe zou je De Driemaster omschrijven?
“Er loopt een aantal hele goede leerkrachten rond op de Driemaster; zij zijn samen met de ambitieuze en betrokken directeur een sterke kern waar de kinderen echt veel aan hebben. Het is een gezellige, sportieve school die steeds meer een weergave is van de maatschappij van tegenwoordig. Dat is goed voor Vito en voor alle andere kinderen op school.”

Wat maakt De Driemaster anders dan andere scholen?

“Wat ik leuk vind is dat er veel uitstapjes en excursies zijn: een olympische sportdag, een bezoek aan de bibliotheek, de Cello Biënnale in het Muziekgebouw, de schoolschrijver in de Stadsschouwburg. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden in de stad. Ook eigen tradities van de school maken vertrouwd en geven een goed gevoel, bijvoorbeeld de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank en de kerstliederen die de leerkrachten zingen op de eerste schooldag na Sinterklaas.
Door de plek waar de Driemaster ligt, tussen de flats van Banne Noord en de laagbouwwoningen eromheen is er een bijzondere populatie ontstaan en leren de leerlingen niet alleen van school, maar zeker ook veel van elkaar. Een nieuwe godsdienstmethode waarbij alle religies aan bod komen benadrukt dit nog eens. Er worden wereldburgers opgeleid, dat blijkt ook uit bijvoorbeeld het onderwijs in Engels dat in alle groepen is gestart.”

Op welke manier worden ouders betrokken bij school?
“Met een tweewekelijkse nieuwsbrief, met de directie die iedere ochtend bij de deur staat om iedereen te verwelkomen en indien nodig een praatje te maken. Met informatie via losse mails of brieven en indien nodig een ouder-raadpleging of een speciale ouderavond. En wij kunnen altijd bij de juf, de directie of het ondersteunend personeel terecht met vragen.”

Wat vindt Vito het fijnste aan zijn school?
“Vito houdt ervan om verantwoordelijkheid te krijgen. Voor klassendienst kan hij altijd gevraagd worden. Nieuw zijn de kinder-pleinwachten die in de pauze meekijken of alles op het schoolplein vredig en vriendelijk verloopt. Vito vindt fijn om door dit soort initiatieven de kans te krijgen om de school en de juffen en meesters op school te helpen en betrokken te worden!”