Officiële start Jeugdeducatiefonds op de Noordmans - AMOS Onderwijs

Officiële start Jeugdeducatiefonds op de Noordmans

Op donderdag 15 december vond op basisschool de Noordmans in aanwezigheid van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, de officiële en feestelijke start plaats van het Jeugdeducatiefonds. De Noordmans kreeg die dag als eerste basisschool in Nederland het certificaat uitgereikt om gebruik te maken van het fonds.

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van talentontwikkeling kunnen bereiken, óók kinderen in achterstandssituaties. Daarom levert het fonds daar waar nodig financiële ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen. Achterliggend idee is dat armoede in toenemende mate grote kansenongelijkheid in de ontwikkeling van kinderen veroorzaakt. Armoede kan niet alleen leiden tot stress en zorgen in gezinnen, maar kan ook tot gevolg hebben dat er weinig aandacht voor school is en dat er geen geld is voor bijvoorbeeld buitenschoolse uitstapjes of bijles. Daardoor leidt armoede vaak tot een lagere opleiding.

Het fonds start dit jaar op zeventien scholen in Nederland waaronder drie scholen in Amsterdam. Twee daarvan zijn AMOS scholen: de Noordmans en de Kinderboom.

Tijdens de kick off op de Noordmans gaf minister Asscher, na een korte speech van schooldirecteur Martien Alting, in duidelijke bewoordingen het belang van het fonds weer. En ook de aanwezigheid van veel pers en vertegenwoordigers van diverse instanties zoals de Kinderombudsman, onderstreepte het belang dat aan dit nieuwe fonds wordt gehecht.

Vier leerlingen van de Noordmans hielpen de minister het certificaat te onthullen dat de Noordmans de kans geeft ondersteuning te bieden aan kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben. Uit het fonds kan voor deze leerlingen bijvoorbeeld het schoolkamp betaald worden. Intern begeleidster van de Noordmans Jos te Velde: “De Noordmans is trots op het certificaat en zal er alles aan doen om ouders die het nodig hebben, financieel te ondersteunen”.

Zie hier voor meer informatie over het Jeugdeducatiefonds. Via deze link kun je een filmpje zien van de feestelijke start op de Noordmans.

 

Minister Asscher en leerlingen van de Noordmans bij de start van het Jeugdeducatiefonds