Nieuwe voorzitter college van bestuur: Jonne Gaemers - AMOS Onderwijs

Nieuwe voorzitter college van bestuur: Jonne Gaemers

Met ingang van 1 februari 2021 heeft AMOS een nieuwe voorzitter van het college van bestuur, de heer Jonne Gaemers. Vanaf voornoemde datum vormen Jonne en Arie van Loon samen het college van bestuur.

Jonne heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Tot 1 februari was hij lid college van bestuur van NUOVO Scholengroep, een groep van veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Daarvoor was hij onder meer tien jaar lid en voorzitter van het college van bestuur bij Stichting Tabijn, een groep van 22 scholen voor primair onderwijs in de regio Alkmaar.

AMOS was – naast de andere gebruikelijke kwalificaties voor voorzitters – op zoek naar een voorzitter die vanuit kennis, kunde en ervaring richting kan geven aan de kwaliteit van onderwijs. Zowel de raad van toezicht als de benoemingsadviescommissie heeft er alle vertrouwen in dat Jonne daarvoor de juiste persoon is. De benoeming van Jonne was dan ook de keuze van de voltallige selectiecommissie en vond plaats met een unaniem positief advies van de benoemingsadviescommissie.

Zelf geeft Jonne aan dat hij erg uitziet naar de nieuwe uitdaging die hem bij AMOS wacht: “Ik kijk er naar uit om als bestuurder bij AMOS te starten. Ik heb in verschillende onderwijssectoren gewerkt, maar mijn hart ligt bij het primair onderwijs. AMOS is een mooie organisatie, met zoveel verschillende scholen verspreid over de stad. Ik vind het fijn om weer dagelijks in Amsterdam te zijn, de stad waar ik meer dan 30 jaar heb gewoond en waar ik mij nog steeds sterk mee verbonden voel. Ik zie uit naar een goede en constructieve samenwerking met collega-schoolbesturen, met de gemeente Amsterdam, en met alle andere samenwerkingspartners.”

AMOS heet Jonne van harte welkom en wenst hem veel succes!