Nieuw-West zet zonnige stap richting verduurzaming - AMOS Onderwijs

Nieuw-West zet zonnige stap richting verduurzaming

Sinds het voorjaar van 2019 wekken achttien scholen in Amsterdam Nieuw-West hun eigen, schone energie op. Amos is een van de zes schoolbesturen die hieraan meegewerkt heeft. Samen zijn zij verantwoordelijk voor maar liefst 6000 zonnepanelen!
Behalve dat de energiekosten flink zullen gaan dalen, hoopt men ook dat de bewustwording over duurzaamheid bij de kinderen, ouders en de buurt, om de school heen, zal toenemen. Deze verduurzaming zet hopelijk ook andere schoolbesturen aan tot de investering in zonnepanelen.

Met de zonnepanelen gaan de scholen fors besparen op hun energierekening. De investering van €1,4 miljoen euro levert naar verwachting een besparing op de energierekening van circa €150.000 euro per jaar op. Dat is een terugverdientijd van ruim minder dan 10 jaar.

De 6.000 zonnepanelen leveren per jaar zo ongeveer de helft van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de scholen zelf. Dit is vergelijkbaar met het jaarverbruik van 500 huishoudens.

Omslag naar schone energie
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de CO2 uitstoot van de stad met 55% in 2030 en 95% in 2050 terug te dringen. Daarnaast wil Amsterdam in 2040 aardgasvrij zijn. Om dit te bereiken is een omslag naar schone energie nodig.