Nieuw schoolgebouw De Capelle: kleurrijk, veelzijdig en energieneutraal - AMOS Onderwijs

Nieuw schoolgebouw De Capelle: kleurrijk, veelzijdig en energieneutraal

Na een lange bouwperiode is het zover: de verhuizing is achter de rug en leerlingen en team van basisschool De Capelle aan de Rode Kruisstraat genieten al sinds april van hun nieuwe school. Een bijzonder gebouw dat op 13 juni officieel werd geopend. Bij die feestelijke gelegenheid waren behalve AMOS-medewerkers, ouders, leerlingen en leden van de raad van toezicht ook vertegenwoordigers vanuit de gemeente, pers en enthousiaste buurtbewoners aanwezig.

Kleurrijk en veelzijdig ontwerp

“Het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw is zowel bepaald door de onderwijskundige visie als door de wens van een energieneutraal gebouw én de locatie”, aldus architect Klaas Huisjes.

Alle lokalen zijn gerangschikt rondom vier leerpleinen voor de verschillende leeftijdsgroepen met ieder een aparte ingang en eigen kleur. Dit zorgt voor een kindvriendelijk, overzichtelijk en rustig werkklimaat. Kinderen groeien en ontwikkelen zich dus van unit naar unit en van kleur naar kleur door de school heen. In het gebouw is tevens ruimte gecreëerd voor een voor-/vroegschoolse en buitenschoolse opvang, die op een slimme wijze in het gebouw is geïntegreerd en een leerplein deelt met de onderbouw.

De Capelle heeft een kunst en cultuurprofiel. Toneel, muziek en dans spelen er dan ook een belangrijke rol. Via de hoofdingang van het nieuwe gebouw is daarom een gemeenschappelijke ruimte met vast podium bereikbaar. De oppervlakte van die ruimte wordt verdubbeld door het openen van de panelenwanden van de aangrenzende (speel)lokalen.

Energieneutraal en passend in de omgeving

Om een bijdrage te leveren aan een gezond milieu en milieubewustzijn te stimuleren is gekozen voor een energieneutraal gebouw. De Capelle heeft daarom geen aansluiting meer op gas of stadsverwarming maar wordt geheel van energie voorzien door zonnepanelen. Mooi detail: de panelen zijn duidelijk zichtbaar als onderdeel van de vormgeving.

Afstemming tussen de verschillende architecten heeft er bovendien voor gezorgd dat het nieuwe Capellegebouw qua verschijningsvorm en materiaalgebruik goed aansluit bij aanpalende nieuwbouw.

 Een prachtige plek voor alle kinderen

Directeur Sylvia Rietveld is opgetogen: “Er is een prachtig gebouw in een groene omgeving neergezet. Een plek waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar zich thuis voelen en zich kunnen ontplooien, vóór, tijdens en na school!”