LeerKRACHT - Didi Windels: de motor achter de AMOS-leerlingenraad - AMOS Onderwijs

LeerKRACHT – Didi Windels: de motor achter de AMOS-leerlingenraad

Dat AMOS-leerkrachten hard werken en dat hun werkdag niet ophoudt als de leerlingen naar huis gaan, is bekend. Maar naast je drukke baan als leerkracht een leerlingenraad voor heel AMOS opzetten? Dat is wel héél leerKRACHTIG!

Didi Windels is leerkracht op de Visserschool. En daarnaast de sturende kracht achter een mooi initiatief: de AMOS-leerlingenraad. Sinds januari van dit jaar ontwikkelen twintig enthousiaste AMOS-leerlingen ideeën namens en voor de AMOS-leerling. Zij komen elke twee maanden bij elkaar om plannen te bespreken en vorm te geven. Er wordt momenteel een prachtige interactieve website ontwikkeld en de leerlingen presenteren hun school in vlogs, filmpjes en op Instagram. 

Diversiteit benutten

Leerkracht Didi Windels is vanaf het begin bij de leerlingenraad betrokken. Didi: “Ik raakte hierover in gesprek met Gernanda Schutte, directeur Onderwijs, Innovatie en Ontwikkeling bij AMOS. We hebben bij AMOS bijna 7500 leerlingen. Een eindeloze variatie in karakters, culturen en overtuigingen binnen één schoolbestuur. Wat we met de leerlingenraad willen bereiken, is dat de diversiteit van onze leerlingenpopulatie ten volle wordt benut. Want als onze leerlingen al jong in aanraking komen met andere Amsterdammers, die misschien wel heel anders denken en doen dan zijzelf, dan bouwen we aan Amsterdammers die verschillen omarmen in plaats van afwijzen. Bovendien willen we het onderwijs meer van de leerlingen maken. Met de leerlingenraad kunnen we ruimte geven aan onderwijskundige en sociale initiatieven van de leerlingen zélf.” 

Uitgangspunt van de leerlingenraad is ‘Wij zijn allemaal van AMOS’. En dat is volgens Didi ook de kracht: “Onderlinge verschillen zijn zichtbaar maar het gemeenschappelijke staat centraal. Vaak wordt bij lessen over gelijkheid gek genoeg het verschil als uitgangspunt genomen. Om diversiteit een kracht te laten zijn moet je er misschien niet teveel de nadruk op leggen, maar het als een vanzelfsprekend gegeven presenteren.” 

Zichtbaar en dynamisch

Didi werkte het idee uit en ging aan de slag. “Ik wilde geen passieve raad, die enkel advies mocht uitbrengen en vooral op papier zou bestaan. De leerlingenraad moest zichtbaar zijn en iets van alle AMOS-leerlingen. Een dynamisch clubje leerlingen dat als een laagdrempelige spreekbuis dient voor hun achterban.” Via brieven en posters wierf Didi leden en ze organiseerde een eerste bijeenkomst. Didi: “Een plan is snel gemaakt en dan begin je gewoon. Ik heb wel een vergezicht, maar tegelijk gaan we stap voor stap en hangt het ook erg af van wat de leden zelf willen. Het is hún leerlingenraad. Ik faciliteer alleen, houd het doel voor ogen en leg de lat hoog. De leerlingen die meedoen hebben bijna allemaal op eigen initiatief gesolliciteerd, zij wilden iets, zij hebben iets in huis. Als je mee wilt doen dan verwacht ik ook echt iets van je.”

En met succes: inmiddels heeft de leerlingenraad al twee keer een dag gebrainstormd en is er een Instagram-account met een fotochallenge die dagelijks nieuwe posts oplevert. De leerlingen leren fotograferen en vloggen en hebben allerlei plannen. Zo willen ze de website die nu wordt ontwikkeld aantrekkelijk maken met DIY-video’s, een probleemrubriek en ga zo maar door. 

Gewoon beginnen!

Het opzetten van de leerlingenraad kost Didi veel tijd, naast haar werk als leerkracht van groep 3, maar levert haar ook veel op: “Het is geweldig om te zien hoe een idee groeit en gerealiseerd wordt. Hoe kinderlijk eenvoudig het eigenlijk is om iets nieuws op te zetten. Dat geeft een gevoel van: ‘alles kan, begin gewoon!’ Ik kan enorm genieten van de opmerkingen en houding van de leden. De ideeën die ze hebben, de hartelijkheid naar elkaar. Ik heb een aantal heel creatieve ‘out of the box denkers’. Het is een feestje om naar hen te luisteren en samen de leerlingenraad op te bouwen! 

Wil je meer informatie over de AMOS-leerlingenraad? Neem dan contact op met: didi.windels@amosonderwijs.nl

Je hebt al gestemd!