Hoe gaat school om met het coronavirus? - AMOS Onderwijs

Hoe gaat school om met het coronavirus?

Het coronavirus, dat ontstaan is in China, is inmiddels bij enkele patiënten in Nederland gediagnosticeerd. Er zijn nu veel vragen op scholen of er maatregelen genomen moeten worden. Dit komt natuurlijk omdat overal nieuwe informatie over het virus op duikt en er door al deze beweringen onduidelijkheid ontstaat. Om deze onduidelijkheid en onrust te voorkomen, gebruikt ons schoolbestuur uitsluitend de informatie en richtlijnen van het RIVM. Deze zijn te vinden op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus).

Welke informatie en adviezen geeft het RIVM?

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Volgens het RIVM is het mogelijk dat een persoon besmet is met het coronavirus als de persoon koorts heeft, hoest en kortademig is. In dat geval moet direct telefonisch contact gelegd worden met de huisarts voor een diagnose.

Hoe verloopt de besmetting?Volgens het RIVM verspreidt het coronavirus zich via kleine druppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niezen. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Er ontstaat kans op besmetting als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij of zij kan verspreiden. Er is nog geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven. Buiten het lichaam sterft het virus snel. Hoe snel, is nog onduidelijk. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Wat doet de school om besmetting tegen te gaan nu het virus ook in Nederland is geconstateerd? De adviezen om besmetting tegen te gaan, zijn:

  • Zorg dat leerlingen en personeelsleden vaker handen wassen met zeep (of ontsmettingsgel) en stromend water dan gangbaar is (gangbaar is handen wassen voor een maaltijd, voor het bereiden van voedsel, na het toilet en als de handen zichtbaar vuil zijn);
  • Geef instructie om in de elleboog te hoesten en niezen;
  • Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden (in toiletten zijn sowieso papieren handdoekjes hygiënischer dan gewone handdoeken);
  • Geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden;
  • Houd ouders op de hoogte houden van de laatste richtlijnen vanuit RIVM.

Hebben mondkapjes zin?Volgens het RIVM adviseren we in Nederland alleen mondkapjes voor medisch personeel. Het probleem is dat het alleen helpt als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over je neus en mond. Je moet de maskers heel nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen. Dat is in het dagelijks gebruik bijna niet mogelijk.

Mogen leerlingen, ouders en personeelsleden die in besmette gebieden op vakantie zijn geweest naar school?Ja, zij mogen gewoon naar school. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar de scholen. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Moeten ouders of personeelsleden contact opnemen met de huisarts als ze in besmette gebieden zijn geweest?Het RIVM meldt dat de huisarts alleen geraadpleegd moet worden als de persoon koorts heeft, hoest en kortademig is én in een besmet gebied is geweest of contact heeft gehad met een besmet persoon. Volgens het RIVM hoeft iemand zich niet te laten testen als hij of zij in een besmet gebied is geweest. Dat heeft pas zin als ze daadwerkelijk gezondheidsklachten hebben die horen bij het coronavirus.

Wat moet je als school doen als een leerling ziek wordt?Leerlingen die ‘gewoon’ ziek zijn kunnen zich ziek melden en thuis uitzieken. Dit geldt natuurlijk ook voor het personeel. Alleen als er sprake is van bovenstaande situatie, moet de huisarts direct geraadpleegd worden ivm het coronavirus.

Handen geven en elkaar aanraken
Mensen die geen symptomen vertonen kunnen elkaar gewoon een hand geven en elkaar aanraken. Personen aanraken die de symptomen hebben die bij het coronavirus horen, verhoogt kans op besmetting. Aangeraden wordt om dan minimaal 1 meter afstand tot die persoon aan te houden en vaker je handen met zeep te wassen of desinfecteergel te gebruiken.

Voor meer info, raadpleeg de website van het RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/infectieziekten/nederlandse-aanpak-nieuw-coronavirus