Goed op koers voor het onderwijs van de toekomst - AMOS Onderwijs

Goed op koers voor het onderwijs van de toekomst

Goed op koers voor het onderwijs van de toekomst

Kinderen die dit jaar voor het eerst de basisschool binnenstappen, zijn rond 2032 klaar met hun opleiding. Natuurlijk is niet exact te voorspellen hoe de wereld er dan uitziet. Maar om ook in de toekomst goed onderwijs te hebben en houden, heeft Platform Onderwijs2032 uitgebreid onderzoek gedaan op basis van trends en ontwikkelingen die nu al te zien zijn. Het eindadvies van dit platform sluit goed aan bij beleid dat AMOS voert, vindt bestuursvoorzitter Lex Polman.

Beroepen van de toekomst

Voor scholen legt het advies Ons Onderwijs2032 een goede basis. Dat zegt Lex Polman, voorzitter College van Bestuur van AMOS. “Wat mij vooral aanspreekt, is dat er nagedacht wordt over de beroepen van de toekomst. Er bestaat een grote kans dat kinderen dan een beroep gaan uitoefenen, dat we nu nog niet kennen.” Dat maakt het meteen ook ingewikkeld. Want hoe zorg je ervoor dat je een programma hebt op scholen dat aansluit op een wereld die we nog niet kennen? “Je moet afstappen van het hier en nu” zegt Lex Polman. “Wat sterk doorklinkt in het advies, is dat het curriculum breed moet zijn. Meer dan alleen taal, rekenen en lezen. De kunst is om kinderen een brede vorming te bieden, voor beroepen die nu bestaan én voor de beroepen van de toekomst.”

Input Ons Onderwijs2032: met name uit onderwijssector zelf

Het advies van platform Onderwijs2032 is niet bedacht achter een bureau. In verschillende fases is meegedacht door meer dan 16.000 leerkrachten, leerlingen, ouders, wetenschappers, schoolleiders, bestuurders, ondernemers en andere mensen met een hart voor onderwijs. Wat Lex wel mist in het advies zijn inzichten vanuit andere wetenschappen. “Onderwijs2032 gaat vooral over de inhoud, over wat je kinderen allemaal moet aanbieden. Er zijn echter ook wetenschappen die kijken naar hoe we die inhoud kunnen aanbieden. Denk dan bijvoorbeeld aan hoe kinderen het beste leren vanuit een biologisch of neurologisch oogpunt. Leren kinderen wel meest effectief, wanneer zij ’s ochtends vroeg al beginnen? Het lijkt mij goed om ook daarover na te denken als we ons toekomstig onderwijs gaan vormgeven.”

AMOS en het onderwijs van de toekomst

Het advies van platform Onderwijs2032 benoemt stappen die AMOS ook zet in de Koers. “Bij AMOS denken we goed na over ons onderwijs in de toekomst”, vertelt Lex Polman. “De profielen van onze scholen zijn daarop gericht. Wij willen de profielen verbreden, zonder aandacht te verliezen voor de kernvakken.” Zo is er de mogelijkheid om die kernvakken te combineren met nieuwe vakken. Aardrijkskunde kan bijvoorbeeld gegeven worden in het Engels, rekenen kan onderdeel worden van een ander programma. Zo staan vakken niet op zichzelf, maar komt lesstof uit meerdere vakken terug in alle leermomenten. Komende jaren wordt het advies Onderwijs2032 vertaald naar een concreet curriculum. Lex: “We kunnen het advies op diverse manieren toepassen. Het is ingewikkeld om alles op de juiste manier een plaats te geven. Maar uiteindelijk zal het allemaal vorm krijgen.” Zodat de kleuters van nu straks klaar zijn voor hun toekomst, ook nadat de deuren van de basisschool voor de laatste keer achter hen zijn dichtgegaan.