De Valentijnschool: gewoon het beste onderwijs in de Indische buurt! - AMOS Onderwijs

De Valentijnschool: gewoon het beste onderwijs in de Indische buurt!

Het statige, oude pand van De Valentijnschool in de Indische buurt herbergt één van de meest dynamische scholen van de stad. Achter de klassieke voorgevel krijgen leerlingen les van een gemotiveerd team dat met veel passie een modern en zeer breed onderwijsaanbod verzorgt: Engels vanaf groep 1, programmeren, maar ook muzikale vorming in het Leerorkest en volop naschoolse activiteiten. Een recent bezoek van de Onderwijsinspectie bevestigt nog eens wat we binnen AMOS natuurlijk al lang weten: de Valentijnschool biedt uitstekend onderwijs en het wordt tijd om dat niet langer voor ons te houden!

“De onderwijsinspectie was onder de indruk van ons brede aanbod” vertelt directeur Tineke Kromhout. “Terwijl veel scholen tegenwoordig kiezen voor één bepaald concept, gaan wij juist voor een veelzijdig aanbod. Daarmee komen we tegemoet aan de vele talenten van kinderen. We geven dus niet ICT òf Engels, maar ICT èn Engels en we besteden daarnaast veel aandacht aan muziek. Verder zijn we ook nog eens een Jump-in school.” Dat laatste betekent dat de school een gezonde leefstijl bevordert: alle groepen krijgen twee keer per week gym en de school stimuleert het eten van fruit, drinken van water en gezonde traktaties.

De Valentijnschool heeft volgens de Onderwijsinspectie veel ambities en stelt hoge eisen aan zichzelf. Toch blijft de school bescheiden. Bij veel onderwerpen waar directie en team zichzelf voldoende vonden presteren, gaf de Inspectie het oordeel goed. Bijvoorbeeld bij het onderdeel ‘zicht op ontwikkeling’. Tineke: “Onze zorgstructuur zit goed in elkaar. Samen met de intern begeleider monitoren wij de ontwikkeling en de behoefte van de kinderen. Wij bieden een passend aanbod voor ieder kind.” Daarbij kijkt de school goed naar wat kinderen nodig hebben èn wat juist niet. “Door goed te kijken naar wat kinderen al voldoende beheersen, kunnen we te veel herhaling voorkomen. Daardoor blijft de school voor alle leerlingen een uitdagende en stimulerende omgeving.”
Samenwerking met ouders is op de Valentijn vanzelfsprekend. Ouders worden actief betrokken bij het leerproces van hun kind; er is sprake van educatief partnerschap. En dat ouders zich graag inzetten voor een goede school, blijkt uit het volgende: na een scholentour die het stadsdeel afgelopen najaar organiseerde voor ouders van kinderen die volgend jaar starten op de basisschool, waren deze ouders zó enthousiast over de Valentijnschool dat zij een zgn. ‘ouderinitiatief’ zijn begonnen en de school nu actief onder de aandacht brengen van andere ouders.

Wilt u ook dat uw kind zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen op een uitstekende school die echt naar kinderen kijkt en u hierbij ziet als een belangrijke partner om dat samen te doen? Kom dan gerust eens kennismaken!