De Vlinderboom adviseert De Nederlandse Bank! - AMOS Onderwijs

Groep 7/8A van de Vlinderboom heeft afgelopen maanden meegedaan met de Raad van Kinderen, een traject waarin zij gekoppeld geweest zijn aan De Nederlandse Bank om te bedenken hoe DNB (en hun nieuwe huisvesting) in de toekomst het vertrouwen van alle Nederlanders in financiële instellingen kan vergroten.

Waarom deze vraag?
Stefanie Colnot (Projectleider Raad van Kinderen): ‘DNB zit op een scheidslijn: je bent er voor de maatschappij, met geld van de maatschappij, maar het is ook een plek waar mensen op het toppunt van hun kwaliteit moeten kunnen werken. Wat is dan logisch? Dat hebben we voorgelegd aan de Raad van Kinderen. Bovendien: als we een gebouw ontwerpen voor onze generatie, maken we misschien iets dat de toekomstige generatie niet aantrekkelijk vindt. Wij vragen die toekomstige generatie wat zij zouden willen.’
Uit de adviezen van de kinderen komt naar voren dat DNB in haar huisvesting meer kan uitstralen wie zij is, namelijk de centrale bank. Het thema vertrouwen staat centraal in de missie van DNB. Vertrouwen in DNB maar ook vertrouwen in financiële instellingen als geheel. Bovendien is het welzijn van de medewerkers erg van belang.

Over Missing Chapter Foundation en de Raad van Kinderen
Missing Chapter Foundation maakt zich hard voor kind- inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht duurzame beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert op allerlei manieren een gelijkwaardige dialoog tussen verschillende generaties. Daarnaast heeft Missing Chapter expertise om in samenspraak met kinderen programma’s te ontwikkelen die hen in staat stellen hun rol als ‘change agent’ in de praktijk te brengen. Met een Raad van Kinderen wordt een groep kinderen van groep 6, 7 of 8 van een basisschool gekoppeld aan een organisatie of gemeente en delen ze hun verrassende inzichten en adviezen aan besluitvormers over een echte hulpvraag.

Lees hier het verslag.