De beste begeleiding voor nieuwe leerkrachten - AMOS Onderwijs

De beste begeleiding voor nieuwe leerkrachten

De beste begeleiding voor nieuwe leerkrachten

Bij AMOS helpen we jong talent aan het begin van hun loopbaan zo goed mogelijk op weg. Op onze basisscholen werken stagiaires die een opleiding tot leerkracht volgen. Veel ouders zijn benieuwd naar de inzet van studenten. Hoe weet je dat een stagiair of leerkracht met weinig ervaring toch het beste onderwijs kan bieden aan je kind? Om de onderwijskwaliteit ook in de toekomst te behouden, leiden AMOS en de iPabo gezamenlijk leerkrachten op tot mentor. De mentoren helpen de studenten tijdens hun stage, zodat ze straks kunnen starten met de best mogelijke voorbereiding.

Zekerder voor de groep

AMOS werkt al enkele jaren met het mentorprogramma. De invulling daarvan werd altijd al besproken met de iPabo en vanaf schooljaar 2014/2015 worden de trainingen door iPabo en AMOS gezamenlijk vormgegeven. Het aanbod blijft continu in ontwikkeling. “We hebben niet stilgezeten!” vertelt Lisa Maas, bovenschools begeleider en opleider in school enthousiast. “We stemmen het lesmateriaal steeds beter af op de behoefte van de nieuwe mentoren.” Een goede begeleiding maakt voor studenten veel verschil. Lisa legt uit: “Mentoren laten stagiaires zien hoe je goed les kunt geven. Dat heeft een positieve invloed op het onderwijs, want jonge leerkrachten die goed zijn begeleid staan zekerder voor hun groep.”

Steeds betere begeleiding

In de Koers benoemen we de rol van opleidingsscholen bij het aantrekken van talentvolle leerkrachten. Acht scholen van AMOS zijn inmiddels officieel erkend als opleidingsschool. Een opleidingsschool heeft genoeg mentoren in huis om stagiaires een goede begeleiding te bieden. Bovendien onderzoeken deze scholen samen met hun studenten hoe het onderwijs kan verbeteren. Lisa geeft aan dat steeds meer scholen interesse hebben in de training. “Scholen willen graag goede mentoren in huis hebben. Twee jaar geleden hadden we twee erkende opleidingsscholen. Nu zijn dat er acht en het aantal groeit nog steeds. We hebben in de laatste vier jaar ruim 70 mentoren opgeleid.”

Samen Professioneel Sterk

De begeleiding bij AMOS houdt niet op wanneer een student zijn of haar opleiding heeft afgerond. Samen met de iPabo werkt AMOS aan het project Samen Professioneel Sterk (SPS). Lisa: “De begeleiding moet na een aanstelling als leerkracht goed blijven. In hun laatste jaar als student en hun eerste drie jaar in het onderwijs bieden we nieuwe leerkrachten extra hulp. Ze staan er niet alleen voor.” SPS zet zich ook in voor het uitbreiden van professionele leernetwerken. In die netwerken delen leerkrachten expertise en ervaring, zodat ze van elkaar blijven leren. De volgende stap is om studenten steeds meer te betrekken in de leernetwerken. Zij nemen ook kennis mee en hun frisse blik kan een nieuw perspectief bieden. Zo bieden we alle kinderen op AMOS-scholen steeds het beste onderwijs.