Catamaran wint Techniektrofee - AMOS Onderwijs

Catamaran wint Techniektrofee

Op 20 juni werd bekend dat de Catamaran de Techniek Trofee 2017 heeft gewonnen en daarmee de titel ‘Beste voorbeeld van W&T-onderwijs op de basisschool’.

De Techniek Trofee wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandse basisschool die wetenschap & techniekonderwijs op een enthousiasmerende manier in het lesprogramma verwerkt. En dat is precies wat er op de Catamaran gebeurt. W&T is er echt verankerd binnen het complete lesaanbod. De school ontwikkelde een eigen, doorlopende leerlijn waarin wetenschap en techniek worden gecombineerd met natuuronderwijs en bewustwording op het gebied van duurzaamheid. In alle leerjaren werken de leerlingen aan een project, variërend van watervoorziening tot afvalverwerking en energiebronnen. Dit begint in de kleutergroepen en bouwt op tot groep acht met een ‘Proeve van bekwaamheid’: een onderzoeks- en ontwerpproject waar de kennis uit de voorgaande jaren wordt toegepast. “Een prachtig voorbeeld van hoe je met een eigentijds en urgent thema als duurzaamheid WNT kunt laten aansluiten op de eigen leefwereld van kinderen. Dat maakt de Catamaran tot de terechte winnaar”, aldus de jury.

De uitreiking van de trofee was een groot feest. De middag begon met een overval door Maurice Lede van Het Klokhuis met een cameraploeg: groep acht werd overvallen en meegenomen naar de aula. Daar zat de rest van de school. Onder groot gejuich werd de prijs bekend gemaakt en overhandigd. Daarna kregen de kinderen een show van een echte wetenschapper.

Directeur Stella Meijboom: “Wij zijn heel trots en verrast dat wij deze prijs hebben gekregen. Het is een mooie bevestiging: de weg die we met de school zijn ingeslagen is de goede weg!”