BLIK OP: De Nelson Mandelaschool - AMOS Onderwijs

BLIK OP: De Nelson Mandelaschool

Talenten ontwikkelen op je eigen manier: Maak hier kennis met de Nelson Mandelaschool!

Achter een poort in de kleurrijke Transvaalbuurt ligt een bijzondere school. De Nelson Mandelaschool is een centrale plek in de wijk en is gehuisvest in een prachtig nieuw en licht gebouw. Dagelijks worden daar zo’n honderdveertig leerlingen ontvangen door een enthousiast en gemotiveerd team. Een team dat werkt volgens het unieke ‘vier keer wijzer’- concept.

‘Vier keer wijzer’ gaat uit van het idee van meervoudige intelligentie: elk kind is verschillend, heeft een talent en leert op zijn of haar eigen manier. Op de Nelson Mandelaschool zie je dit terug in het leerstofaanbod. ‘s ochtends krijgen de ‘Madiba-leerlingen’ (Madiba was de bijnaam van Mandela) de basisvakken lezen, taal, spelling en rekenen. Leergebieden zoals wereldoriëntatie, muziek, beeldende vorming en techniek komen ’s middags geïntegreerd in thema’s aan bod. Naast het volgen van instructielessen gaan de kinderen dan vooral op hun eigen manier met zo’n thema aan de slag. Zo kunnen zij bij de vraag ‘wat weet je over de Waddenzee?’ op verschillende manieren tot een antwoord komen: door te lezen of schrijven, maar ook door te tekenen, een maquette van de Waddenzee te ontwerpen, of een toneelstuk te maken. “Kinderen leren op die manier met veel plezier en heel doelgericht”, vertelt leerkracht Diana Comvalius. “Door het zelf te doen en te ontdekken, op hún manier, met hún talent.”

Het Nelson Mandelateam heeft drie jaar lang trainingen gevolgd om deze manier van werken goed in de school neer te zetten. En met succes: op 10 juli wordt de Nelson Mandelaschool de eerste gecertificeerde VierKeerWijzer-school in Amsterdam! Intern begeleidster Naivedia von Kiedrowski: “Dit mooie resultaat laat goed de daadkracht van ons team zien en sluit naadloos aan bij Nelson Mandela’s beroemde quote: ‘Het lijkt onmogelijk tot het gedaan is!’“

Ouders denken mee

Per jaar zijn er op de Nelson Mandelaschool gemiddeld zes schoolbrede thema’s. Elk thema wordt afgerond met een presentatie waarin de kinderen aan hun groep, de hele school en de ouders laten zien wat zij hebben geleerd. De ouders worden daar ook op andere manieren bij betrokken. Directeur Ruud Sahertian: “We maken ons onderwijs zichtbaar met themawanden waardoor ouders mee kunnen kijken en praten over wat er allemaal gedaan en geleerd wordt tijdens zo’n thema.” En vanuit de actieve ouderraad denken de Madiba-ouders bovendien daadwerkelijk mee over wat er op school gebeurt.

De Nelson Mandelaschool onderscheidt zich op nog meer gebieden. Zo heeft de school een speciaal aanbod voor kinderen met een taalachterstand, maar ook een AMOS-unIQ klas, waar hoogbegaafde leerlingen op hun eigen intellectuele niveau worden uitgedaagd. Het streven is om de expertise die de leerkrachten op dit gebied ontwikkelen in de nabije toekomst ook in de overige klassen te zetten voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken.

In de geest van Madiba gaat er op de Nelson Mandelaschool veel aandacht uit naar een prettig en veilig klimaat. Dit gebeurt onder andere door te werken met het programma Vreedzame school, de inzet van een burgerschapsspel en de samen met leerlingen opgestelde Tien Mandelaschool-tips tegen pesten.

Droomboom

De veelzijdigheid van de school wordt treffend uitgebeeld in de door het team ontwikkelde Nelson Mandela (droom)boom. Deze Afrikaanse Baobabboom in postervorm geeft in één oogopslag weer waar de school voor staat: de wortels zijn vakgebieden en thema’s die de school biedt. Rondom de stam worden de (voor)waarden weergegeven die het team en de ouders nastreven en belangrijk vinden om goed onderwijs te kunnen geven. De wortels en stam samen zorgen ervoor dat de Nelsonboom prachtig tot bloei komt. Die bloei geeft weer welke houding, kennis en vaardigheden de school haar ‘Madiba’ leerlingen mee wil geven als zij na acht jaar de school verlaten.

Zoekt u een school waar uw kind zijn of haar eigen talenten kan ontdekken in een prettige en veilige omgeving? Een school die werkt volgens een eigentijds concept en die bewust de samenwerking zoekt met ouders? U bent van harte welkom voor een nadere kennismaking!