Blik op: de Kinderboom! - AMOS Onderwijs

Blik op: de Kinderboom!

Eigentijds onderwijs in de Vogelbuurt. Opvallend goede resultaten. Veel aandacht voor sociale vaardigheden en wetenschap & techniek. Vernieuwende werkwijzen en een bevlogen directeur: maak hier kennis met AMOS-school de Kinderboom.

De leerlingen van de Kinderboom vertegenwoordigen veel verschillende culturen en vormen daarmee een mooie afspiegeling van de buurt waarin de school staat. Een buurt in een stadsdeel (Noord) dat volop in ontwikkeling is. Net zoals de Kinderboom zelf. Want deze school loopt voorop als het gaat om het toepassen van nieuwe onderwijsinzichten.
Zo werken alle leerlingen op de Kinderboom vanaf groep 4 met een onderwijstablet. Ze krijgen ieder op hun eigen niveau oefenstof aangeboden die aansluit bij de lesmethode. Directeur Alex Bakker: “een leerling weet direct of een opgave goed of fout is en leert daardoor snel van zijn eigen fouten. En de leerkracht ziet meteen welke kinderen een les begrijpen en welke extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen vinden het werken met de tablets erg leuk en we zien dat ze op die manier geconcentreerder, gemotiveerd en met plezier aan de oefenstof werken.” En er is meer. Alex: “Wij leggen in ons onderwijs de nadruk op ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren. Dit passen we bij zoveel mogelijk leergebieden toe, ook bij taal en rekenen. Natuur, techniek en wetenschap lenen zich goed voor onderzoekend leren en krijgen bij ons dan ook veel aandacht. Daarmee geven we onze leerlingen de beste kansen op een goede opleiding, baan en carrière.” In dat kader staat op de Kinderboom dit schooljaar ‘breinleren’ oftewel het ontwikkelen van executieve functies van leerlingen op het programma. Met speciale puzzels, denkmaterialen en spellen worden de kinderen uitgedaagd om zelf problemen te onderzoeken en op te lossen.

Dat deze eigentijdse aanpak werkt, blijkt uit het feit dat de leerresultaten op de Kinderboom al jaren bovengemiddeld zijn en dat opvallend veel leerlingen uitstromen naar hogere vormen van voortgezet onderwijs.

 

Leefgemeenschap
Niet alleen de basisvaardigheden lezen, rekenen en schrijven, maar ook de sociale ontwikkeling van kinderen staat op de Kinderboom centraal. De school beschouwt zichzelf als een kleine leefgemeenschap waarin leerlingen aan zelfvertrouwen bouwen, hun talenten ontdekken en leren hoe ze samen kunnen spelen en werken. En juist de veelheid aan culturele achtergronden van de leerlingen biedt daarvoor veel mogelijkheden. Alex Bakker: “Wij rekenen ons hier rijk mee. Vanuit het principe ‘iedereen is welkom en gelijk’, hebben we respect voor de verschillende overtuigingen en gebruiken die bij deze culturen horen. De vragen ‘wie ben jij en waar sta jij voor?’ zijn bij ons belangrijk. Kinderen kunnen daardoor worden wie ze zijn.”

Breinleren met ouders
In die leefgemeenschap spelen ook de ouders een belangrijke rol. Zij worden meegenomen in nieuwe ontwikkelingen en trekken daarin samen op met school. Een voorbeeld? Niet alleen de leerkrachten, maar ook de ouders worden dit schooljaar getraind in ‘breinleren’. Tijdens een cursus leren de Kinderboomouders uitdagende puzzels, denk-taken en bouwmaterialen thuis in te zetten. Ze mogen die materialen mee naar huis nemen om samen met hun kind mee te spelen. Kinderen leren daarmee logisch na te denken, te plannen, redeneren en samen te werken. Kort gezegd: ze leren thuis hun brein om te leren. En daarmee wordt weer een goede basis gelegd voor het leren op school!

Stadsscholen020
Directeur Alex Bakker is een bevlogen man. Hij maakt zich niet alleen binnen de school sterk voor het beste onderwijs voor zijn leerlingen. Ook daarbuiten laat hij van zich horen. Zo stond hij aan de wieg van Stadsscholen020, het stedelijke programma om onderwijsachterstanden aan te pakken en te voorkomen.

Zoekt u een school die zich niet alleen richt op de basisvaardigheden, maar die uw kind bovendien op eigentijdse, uitdagende en succesvolle wijze voorbereidt op de toekomst in een veilige setting met veel aandacht voor sociaal leren? Neem dan contact op met de Kinderboom. U bent van harte welkom voor een nadere kennismaking!

Je hebt al gestemd!