Nieuwe voorzitter RvT - AMOS Onderwijs

Nieuwe voorzitter RvT

“Ik zie hier in Amsterdam-West hoe belangrijk het is dat kinderen zo veel mogelijk gelijke kansen krijgen. Onderwijs is heel wezenlijk voor het verdere verloop van hun leven. Daar zet ik me graag voor in.” Aan het woord is Barbara Voermans, de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van AMOS. Barbara groeide op in Apeldoorn en woont met haar gezin in Amsterdam. Naast het deeltijdwerk als RvT-voorzitter is Barbara actief als arbeidsrechtadvocaat bij Van Doorne. De focus in haar werk ligt op de terreinen onderwijs en zorg. De link met het onderwijs is dus snel gelegd, maar Barbara heeft ook een klik met AMOS als organisatie. “Ik ben grootgebracht in de remonstrantse kerk en heb op uiteenlopende scholen gezeten, waaronder protestantse en katholieke. Het oecumenische karakter van AMOS spreekt me aan.” Bij het werk als toezichthouder helpt haar juridische achtergrond. “Die maakt je bewust van je rol en taak.”

Afscheid Dorienke de Grave-Verkerk

De komst van Barbara betekent ook: afscheid van Dorienke de Grave-Verkerk, de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht van AMOS. Dorienke maakte tien jaar lang deel uit van de raad. “In die periode zijn veel ontwikkelingen in gang gezet die nu tot resultaten leiden. Waar ik met name trots op ben, is dat het gelukt is een slag te slaan in de kwaliteit van het onderwijs. Dat is tevens bevorderd door het KBA-programma van de gemeente (Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam).” Ook financieel gaat het goed met AMOS, benadrukt Dorienke. “Dit is het eerste jaar dat we zwarte cijfers schrijven in de begroting. Daar hebben we jarenlang naartoe gewerkt. Ik ben blij dat ik dat mee kan maken. Natuurlijk ga ik het werk en de schoolbezoeken missen. Het wel en wee van AMOS gaat me ter harte.”

Goed netwerk in Amsterdam

Dorienke heeft alle vertrouwen in haar opvolger. Datzelfde geldt voor haar RvT-collega’s Marion van Staveren en Gerard Veerbeek. “Barbara brengt veel ervaring in als gespreksleider, adviseur en procesbegeleider. Daarmee past de voorzittersrol goed bij haar.” De selectiecommissie roemt Barbara’s goede netwerk in Amsterdam. “Ze zet zich graag met grote betrokkenheid in voor het onderwijs. Ze is zich zeer bewust van de juiste balans in haar rol als RvT-voorzitter, ten opzichte van de bestuurder.” Dorienke de Grave-Verkerk en Barbara Voermans maken komende weken nog samen deel uit van de Raad van Toezicht van AMOS. Eind dit jaar draagt Dorienke de voorzittershamer over aan Barbara.