AMOS diversiteitsproject - AMOS Onderwijs

AMOS diversiteitsproject

Wat begon als een initiatief op de Pro Rege wordt inmiddels AMOS breed omarmd: het AMOS diversiteitsproject. In de groepen zeven van alle AMOS scholen gaan leerlingen dit schooljaar gedurende één schooldag op zoek naar hun eigen verhaal binnen het thema ‘diversiteit’ en maken daarvan een ‘Kidsreport’. AMOS bestuurder Lex Polman: “In een tijd waarin bevolkingsgroepen meer tegenover elkaar lijken te staan dan naast elkaar, proberen we met dit project manieren te vinden om vreedzaam met elkaar samen te leven.”

Actueel onderwerp
Pascal Riet, directeur van de Pro Rege: “diversiteit is een thema dat erg speelt bij ons op school. Wij hebben een zeer gemengde leerlingenpopulatie en de toenemende polarisatie in de maatschappij, gecombineerd met afschuwelijke gebeurtenissen zoals de aanslagen in Parijs, maken het onderwerp heel actueel.” De Pro Rege wilde er daarom actief mee aan de slag. Samen met Mischa Marx, vader van twee Pro Rege leerlingen, werd het project vormgegeven. Marx is één van de oprichters van stichting Golypoon, dat al jaren filmpjes over diverse onderwerpen met en voor kinderen maakt.

Zelf aan de slag in denktanks
Hoe ziet het project eruit? Een groep zeven klas wordt verdeeld in vier groepjes (‘denktanks’). Binnen die denktanks gaan de leerlingen op zoek naar een eigen verhaal over diversiteit. De groepjes brainstormen en onderzoeken wat het onderwerp inhoudt, discussiëren erover en vertalen het naar hun eigen situatie. En heel belangrijk: ze verzinnen zelf oplossingen voor problemen of uitdagingen op het gebied van diversiteit en schrijven die op als filmscenario. Dit verhaal wordt als filmscene gespeeld voor de rest van de klas. Naast deze denktanks worden er per klas twee kidsreporters (cameraman en journalist) gekozen. Zij maken een Kidsreport van de hele projectdag in de vorm van een korte videoreportage vanuit hun eigen beleving.

Kracht en impact
De kracht van dit project is volgens Pascal Riet het feit dat de kinderen serieus worden genomen en dat zij hun eigen oplossingen bedenken. “Het is immers hun toekomstige maatschappij waarover we het hebben, zij zouden dus ook een veel grotere stem moeten hebben in hoe die maatschappij er straks moet komen uit te zien”. Maar ook op de korte termijn leidt het diversiteitsproject tot concrete resultaten. Pascal: “Het heeft de school en vooral de leerlingen heel veel opgeleverd. Het beste voorbeeld is dat van Malachi en Tim. Vóór dit project vonden zij elkaar, naar eigen zeggen, niet om uit te staan. Nu hebben zij elkaar op zo’n andere manier leren kennen dat zij elkaar ‘vriend’ noemen!”

Vervolg
Op de Pro Rege is het project dus een groot succes en zeker niet iets eenmaligs. Het past namelijk heel goed bij de uitgangspunten van het programma de ‘Vreedzame school’, waar in alle groepen mee wordt gewerkt. En na het vertonen van het Pro Rege Kidsreport op een AMOS studiedag afgelopen najaar, werden Pascals collega’s zodanig ‘besmet’ met haar enthousiasme dat besloten werd het project nog dit schooljaar op alle AMOS scholen uit te voeren. Inmiddels heeft dat al geleid tot veel mooie Kidsreports en er volgen er nog meer!