Informatiepagina Coronavirus - AMOS Onderwijs

Informatiepagina Coronavirus

Deze pagina bevat een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het onderwijs binnen AMOS ten tijde van maatregelen rondom het coronavirus.
RIVM-richtlijnen leidend

Als scholengroep volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Mocht het nodig zijn passen wij beleid of dagelijkse praktijk aan op eventuele wijzigingen in deze richtlijnen. Ze zijn te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus).

Nieuwe maatregelen basisonderwijs

03-12-2021

Leerlingen en onderwijspersoneel met milde coronaklachten zoals verkoudheid en hoesten, kunnen met een negatieve zelftest naar school. Dat heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten na advies van het OMT. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig.

Mensen met milde klachten kunnen zich nog steeds testen bij de GGD, maar mogen in plaats daarvan ook een zelftest doen. Bij aanhoudende klachten is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Als klachten verergeren of als je last hebt van verlies van reuk of smaak is het nodig je bij de GGD te laten testen.

Quarantaine

Voor leerlingen of onderwijspersoneel die in quarantaine zitten omdat ze in contact zijn geweest met een positief getest persoon, laten zich na vijf dagen testen bij de GGD. Een zelftest is daarvoor niet geschikt. Bij een negatieve GGD-test kunnen ook zij weer naar school.

29-11-2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november is aangekondigd dat het onderwijs (inclusief kinderopvang en BSO) openblijft. Wel zijn er aanvullende maatregelen afgekondigd vanaf maandag 29 november voor een periode van 3 weken. Deze luiden voor leerlingen als volgt:

- Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te laten testen met een zelftest op het coronavirus. Dit geldt ook voor leerlingen die beschermd zijn tegen corona.

- Leerlingen met klachten moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Dit geldt ook voor leerlingen met milde verkoudheisklachten.

- Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt een dringend advies om een mondkapje buiten de klas te dragen.

25-11-2021

Opnieuw heeft het kabinet onverwacht nieuwe maatregelen aangekondigd voor het basisonderwijs rondom het coronavirus. Eén van de maatregelen is dat u als ouders en verzorgers niet meer de school in mag tenzij het noodzakelijk is. Per brief informeren wij regelmatig alle ouders van onze scholen over de richtlijnen die gehanteerd worden vanuit overheid en ons als bestuur. Hieronder vindt u het algemene protocol welke geldt met ingang van 24 november.

Geldende maatregelen

Mogen ouders /verzorgers en externen in de school komen?

Nee.

Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.

Externe professionals die betrokken zijn bij het primaire proces (zoals ambulante begeleiders of stagiaires) kunnen naar school komen als zij onderwijs geven of daarbij ondersteunen. Na de lessen gaan zij naar huis en werken verder thuis.

Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.

Op welke manier vinden de ouderavonden/- gesprekken plaats?
Ouderavonden en -gesprekken vinden online plaats.
Mogen er groepsactiviteiten en vieringen plaatsvinden in aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen?
Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals kunnen alleen georganiseerd worden in de school, zonder aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen.
Wordt er onderwijs op afstand gegeven?

Fysiek onderwijs is het uitgangspunt.

Het kan voorkomen dat een school toch moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen alternatief onderwijs aangeboden, zoals schoolwerk om thuis te doen. Waar mogelijk biedt de school onderwijs op afstand aan, dit is de professionele keuze van de school.

Wat te doen als er klachten ontstaan op school?

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het personeelslid direct naar huis.

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de leerling naar huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.

Wat zijn de thuisblijfregels voor leerlingen?

Leerlingen met klachten moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Dit geldt óók voor leerlingen met milde verkoudheidsklachten.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek.

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Blijft de school open?

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.

• De school is open, tenzij…

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen.

Wanneer thuisblijven?

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:

• Bij klachten die passen bij corona, ook bij milde verkoudheidsklachten;

• Als je positief getest bent op corona;

• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;

• Als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in afwachting is van de testuitslag. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn.

• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona, of als je in nauw contact geweest bent met een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn.

• Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;

• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.

Wat is de algemene richtlijn RIVM?
In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.

• De school is open, tenzij…

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen.

• Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt. Daarnaast zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:

• Het zo goed als mogelijk naleven van het dringend advies dat alle volwassenen in de school 1,5 meter afstand van elkaar houden (in de school is dit geen verplichting, daarbuiten wel);

• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, is het belangrijk dat de volwassenen hier een extra stap in zetten en hun verantwoordelijkheid nemen. Scholen hebben de bevoegdheid om (in overleg met de MR) aanvullende maatregelen te nemen, zoals het hanteren van looproutes in de school of het instellen van gespreide pauzes.

Privacy en GGD
Een school dient zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Scholen dienen ouders/verzorgers en personeel te informeren over het delen van persoonsgegevens met de GGD en hen in de gelegenheid te stellen om bezwaar te maken tegen het delen van deze gegevens.
Aanwezigheid van leerlingen en personeel op school en (les)aanbod

Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamdagen en studiedagen vinden online plaats.

Onderwijspersoneel dat niet immuun is wordt dringend geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten.

Fysiek onderwijs is het uitgangspunt, afstandsonderwijs is een noodmaatregel.

Voor bewegingsonderwijs gelden de richtlijnen van de KVLO. Leraren en kinderen hebben geen CTB(corona toegangsbewijs)-plicht bij binnensportlocaties.

Wie dragen mondkapjes?

Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.

Wat is het advies rondom zelftesten?

Er is een dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw van het po, so, sbo (groep 6 t/m 8) en leerlingen in het vso om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en leerlingen die immuun of niet immuun zijn.

Het spreekt voor zich dat leerlingen zelftesten mee naar huis krijgen, we zullen niet op school gaan testen.