Blik op: de AMOS Wereldschool! - AMOS Onderwijs

Blik op: de AMOS Wereldschool!

In een prachtig gebouw verrijst een uniek onderwijsconcept: de school als oefenplaats voor de échte wereld. Maak hier kennis met de AMOS Wereldschool Amsterdam.

Al van een afstand springt het in het oog: de AMOS Wereldschool is gehuisvest in een prachtig (en energieneutraal!) gebouw in de nieuwe wijk Houthavens, het noordelijke deel van de Spaarndammerbuurt. Directeur Elize Jong: “Het gebouw past bij ons onderwijs. Het is robuust en er zijn bijzondere details in te ontdekken. En ook de omgeving, een pioniersgebied, past goed bij de geest van onze school.” Een school met een rijke geschiedenis en vooral ook met unieke plannen en ambities. Vanaf komend schooljaar wordt er namelijk gewerkt vanuit een volledig nieuw concept: Onze Amsterdamse school. Elize Jong: “Onze leerlingen krijgen daarin een breed aanbod en kunnen volop leren door situaties uit het echte leven na te spelen in een fijne, warme en veilige omgeving. We zijn daar nu al mee bezig. De kleuters maakten bijvoorbeeld onlangs vanuit hun thema een echt museum. Er was een tentoonstelling, er werden kaartjes verkocht en de kleuters verzorgden zelf de rondleidingen aan hun ouders. Zo spelen ze de echte wereld na terwijl ze ondertussen heel veel leren. Ze krijgen bij ons de ruimte zich op hun eigen manier te ontwikkelen en leren op een goede manier omgaan met de mensen om zich heen. Om bij het vorige voorbeeld te blijven: wie een rondleiding geeft, moet natuurlijk ook rekening houden met beleefdheidsvormen!  Zo bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor op de échte wereld.” In september start groep 1/2 met het werken volgens Onze Amsterdamse school en in de cursusjaren daarna wordt dit uitgebreid naar de groepen 3 tot en met 8.

Prachtige plannen, maar ook nu al biedt de Wereldschool goed, veelzijdig en eigentijds onderwijs waarmee kinderen prima toegerust worden voor wat ze nu en straks in de maatschappij nodig hebben. Naast het gewone lesaanbod is er extra aandacht voor kunst en cultuur, krijgen alle kinderen Engels vanaf groep 1 en gebruiken ze vanaf groep 5 onderwijstablets, bijvoorbeeld bij het inoefenen van de tafels en het automatiseren van spelling. Door het werken met dag- en weektaken wordt zelfstandigheid bevorderd en met actuele thema’s en projecten sluit de school aan bij de werkelijkheid en bij wat kinderen daarin bezighoudt. Zo zoeken leerlingen van groep 5 en 6 momenteel uit wat gezonde voeding is en wat niet. Daar maken ze muurkranten over, zodat ook de kinderen uit andere groepen hier wat van kunnen opsteken.

Dat de school trots mag zijn op wat er wordt neergezet, bleek ook uit het recente bezoek van de onderwijsinspectie. Vastgesteld werd dat het onderwijs op de Wereldschool over de hele linie in orde is en de ondersteuning die kinderen wordt geboden is goed. Het team werkt vanuit grote betrokkenheid met de leerlingen en biedt hun een prettige en rustige onderwijsomgeving aldus de inspecteur.

De Wereldschool werkt nauw samen met ouders. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de portfoliogesprekken, die dit jaar zijn ingevoerd. Bij deze gesprekken zitten leerlingen, leerkrachten én ouders met elkaar om tafel om te bespreken wat het kind al goed kan en waar het nog aan wil werken. Op die manier worden ouders betrokken bij de ontwikkeling van hun kind op school. En om die betrokkenheid nog meer te stimuleren zijn er plannen om ouders de mogelijkheid te bieden ín de school te werken: in het gebouw waar de Wereldschool deel van uitmaakt komt namelijk in de loop van volgend schooljaar een horecagelegenheid met flexplekken. Ouders kunnen daardoor hun werk gemakkelijk combineren met het ondersteunen van hun kind op school. Uniek in Amsterdam!

Zoekt u een school waar uw kind in een fijne omgeving niet alleen leert uit boeken maar ook van de wereld om zich heen? Waar het zich vaardigheden eigen maakt die zinvol zijn, nu én in de toekomst en waar het onder begeleiding stap voor stap toewerkt naar zelfstandigheid? Kom dan gerust eens kennismaken!