AMOS unIQ - Uniek onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam

AMOS unIQ

Voor het eerst is er voltijds basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam: AMOS unIQ. Een mijlpaal. Eindelijk een plek voor kinderen met een hoger leervermogen om zich te ontwikkelen in een tempo dat bij hen past. In een groep met leeftijdsgenoten, onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht. Als Onderwijsgroep AMOS zijn we trots dat we dit onderwijs sinds schooljaar 2012/2013 kunnen aanbieden, inmiddels op vier van onze locaties in Amsterdam.

Met de naam AMOS unIQ geven wij ons HB-onderwijs een herkenbare plek op de scholen. Wij kiezen voor unIQ omdat het weergeeft hoe wij bij AMOS kijken naar onze leerlingen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten. Wij bieden een breed aanbod waarin wij elk kind een veilige plek bieden, ook kinderen met een uitzonderlijk IQ.

Lees meer over onze visie, ons onderwijsprogramma en de locaties door te klikken in het menu rechts naast deze pagina. Heeft u een vraag? Kijk dan eens bij de FAQ's, of mail naar .

Visie

AMOS unIQ is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen – dat zijn kinderen met een IQ hoger dan 130, die veel informatie kunnen verwerken, creatief zijn, een brede belangstelling hebben en het leuk vinden om dingen te onderzoeken. Vaak denken en leren zij op een andere manier dan hun leeftijdsgenoten. Ze zijn verder in hun ontwikkeling en stellen andere vragen. Daardoor is de omgang met leeftijdsgenoten soms lastig, terwijl ze er emotioneel gezien wél behoefte aan hebben.

AMOS unIQ biedt deze kinderen een plek waar zij op hun eigen intellectuele niveau worden uitgedaagd, terwijl ze tegelijk om kunnen gaan met leeftijdsgenootjes die net zoals zij hoogbegaafd zijn. Kinderen met alle overtuigingen en achtergronden zijn welkom.

Onze drie speerpunten zijn:

 1. Kinderen een veilige, leuke schooltijd bieden
 2. Kinderen veel leren, zodat zij op de juiste plek terecht komen in het voortgezet onderwijs
 3. Kinderen een brede kijk op de wereld meegeven

Strategie

Onze focus ligt in de eerste plaats bij het welzijn van het kind en zijn of haar ontwikkeling. We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, zich veilig voelen en vooruitgang boeken. De lesstof die binnen AMOS unIQ aangeboden wordt, past bij de intelligentie van de leerlingen. De leerdoelen van kernvakken zoals rekenen en taal zijn hetzelfde als in het regulier onderwijs, maar kunnen veel kortere tijd behandeld. Daardoor blijft er tijd over voor andere vakken zoals Spaans, science, informatica of filosofie. Ook onderdelen als kunst, cultuur, sport en sociale omgang staan op het programma. De hoogbegaafde leerlingen van AMOS unIQ werken ook aan hun executieve vaardigheden en ze ‘leren te leren’. Door dit brede aanbod levert AMOS unIQ hoogbegaafde leerlingen af die goed voorbereid aan hun middelbare schoolperiode kunnen beginnen, en later hun plek kunnen innemen in de maatschappij met een positief zelfbeeld en veel van hun talenten beschikbaar.

Onderwijsprogramma

AMOS unIQ is relatief nieuw (sinds schooljaar 2012), en blijft volop in ontwikkeling. Van het uitwerken van een visie en onderwijsconcept tot de toepassing in de praktijk; het gebeurt allemaal in een kort tijdsbestek met voortdurend de drive om onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden. Bij dit proces zijn vele partijen betrokken. Er is een aangepast curriculum ontwikkeld, dat wordt gecombineerd met een speciale aanpak op pedagogisch en didactisch gebied. Er worden leerkrachten aangetrokken met ervaring. Zij worden in- en extern geschoold in het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Samen verzorgen wij een onderwijsaanbod dat voldoet aan de inhoudelijk eisen die door de overheid aan het basisonderwijs worden gesteld, en tegelijk aan de unieke behoefte van hoogbegaafde kinderen op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Uw kind wordt uitgedaagd en kan zich gewaardeerd en veilig voelen.

Novilo

Voor de ontwikkeling van AMOS unIQ werkt AMOS o.a. samen met Novilo . Novilo begeleidt basisscholen bij het creëren van een plek voor hoogbegaafde leerlingen – soms in de klas, en soms zoals in ons geval via voltijds basisonderwijs. Alle medewerkers van Novilo hebben praktijkervaring met het onderwijs aan hoogbegaafden. Bovendien delen we een passie met Novilo: het verlangen om passend onderwijs te realiseren voor het hoogbegaafde kind.

Stichting Vrienden van AMOS unIQ

De Stichting Vrienden van AMOS unIQ is op 31 december 2013 opgericht. Met als doel het bevorderen en in stand te houden van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Amsterdam en directe omgeving. Draagt u het hoogbegaafdenonderwijs in Amsterdam een warm hart toe? Word dan ook vriend van AMOSunIQ!

Contact

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier personen:

 • Sandra Krikke, ouder van AMOS unIQ-leerling (voorzitter)
 • Wouter Beishuizen, ouder van AMOS unIQ-leerling (penningmeester)
 • Annemieke van der Groen, directeur van de Vlinderboom en de Poseidon
 • Marly Hartsuiker, ouder AMOS unIQ-leerling
Contactadres

AMOS, Stichting Vrienden van AMOS unIQ
Postbus 9646
1006 GC, Amsterdam

T 020 4106810
E amosuniq@amosonderwijs.nl

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. RSIN nummer: 853587693.

Relevante documenten
Akte van oprichting
Statuten
Beleidsplan
Financiële Verantwoording

Aanmelden

Aanmelding bij AMOS unIQ begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren. Minimaal nodig zijn het aanmeldingsformulier, de oudervragenlijst en het onderzoeksverslag (mits uw kind al getest is), niet ouder dan 2 jaar. De leerkrachtvragenlijst bij voorkeur ook; als u echter om u moverende redenen de huidige school nog niet over de aanmelding voor AMOS unIQ wilt informeren, kan het leerkrachtvragenformulier in een later stadium nog worden aangeleverd.

U vindt de door u dan wel door de leerkracht in te vullen formulieren hier:

Aanmeldingsformulier PDF
Aanmeldingsformulier Word Docx
Aanmeldingsformulier Word Doc
Aanvullende vragenlijst ouders Word Doc
Aanvullende vragenlijst ouders PDF
Aanvullende vragenlijst leerkracht Word Doc
Aanvullende vragenlijst leerkracht PDF

Procedure

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Bij veel belangstelling is de volgorde van aanmelding belangrijk. De datum die geldt als aanmeldingsdatum is die waarop het aanmeldingsformulier door AMOS is ontvangen.

De orthopedagoge beoordeelt het dossier en geeft een eerste advies. Bij een positief advies; uw kind is plaatsbaar voor AMOS uniQ, ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek (intakegesprek) met u als ouders en met uw kind, de directeur en de intern begeleider van de school (of orthopedagoge van AMOS). Dit gesprek vindt overigens eerst plaats als daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus plek is op de door u gewenste school. Als uw kind bijvoorbeeld niet het eerstvolgende schooljaar maar het schooljaar erop geplaatst kan worden, vindt het kennismakingsgesprek later plaats. Uiteraard voordat het nieuwe schooljaar begint.

De toelatingscommissie gebruikt verder de gegevens van de school van herkomst van uw kind (onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders en school) om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden bij AMOS unIQ. Het orthoteam van AMOS ondersteunt bij dit proces.

Vóór definitieve plaatsing loopt uw kind minimaal een week mee in de beoogde AMOS unIQ groep. De beslissing over de toelating van uw kind kan in overleg met de leerkracht van de groep definitief worden na deze dagen. U ontvangt hierover bericht van de toelatingscommissie. Na het bericht over de toelating wordt uw kind ingeschreven in een van de groepen van AMOS unIQ op De Poseidon, De Vlinderboom, De Bonkelaar of De Nelson Mandelaschool. Als uw kind is aangenomen maar er is nog geen plaats, plaatsen wij hem of haar op de wachtlijst; zodra een plaats vrijkomt ontvangt u daarvan bericht.

U kunt uw kind al op een vroege leeftijd aanmelden. Instromen bij AMOS unIQ kan echter pas vanaf groep 4. Als uw kind voor groep 3 wordt aangemeld, wordt hij/zij geplaatst in de reguliere groep 3. De leerkachten van groep 3 en unIQ 3/4/5 gaan met elkaar een plusaanbod creëren dat voldoende tegemoet komt aan de doelgroep HB kinderen die op den duur gaat doorstromen naar unIQ 4/5 zodat deze leerlingen voldoende uitdagingen krijgen in een reguliere groep. Dat betekent:

 1. Voor nieuwe leerlingen van buitenaf (zij-instromers) dat zij niet eerder geplaatst kunnen worden dan groep 4 of bij voldoende plek in kunnen stromen in de reguliere groep 3 met een passend onderwijsaanbod.
 2. Voor HB leerlingen die al op school zitten dat zij gewoon vanuit de kleutergroep doorstromen naar de reguliere groep 3 met een plus aanbod.

Vanzelfsprekend kunnen ook zittende plus leerlingen (niet HB) profiteren van dit extra aanbod.

Zie verder ook FAQ.

FAQ

Hierbij een overzicht van vragen die ons regelmatig gesteld worden over AMOS unIQ en de antwoorden daarop:

1. Kan ik mijn kind meteen aanmelden of moet ik wachten tot alle formulieren zijn ingevuld?

Ja, u kunt uw kind nu al inschrijven via het aanmeldingsformulier. Stuurt u dan vast ook de oudervragenlijst mee. De leerkrachtvragenlijst kan in een later stadium aangeleverd worden. Uiteraard hebben wij ook het onderzoeksverslag nodig om tot dossierbeoordeling over te kunnen gaan. Als uw kind nog niet getest is kan dat verslag later worden aangeleverd; zodra ook dat in ons bezit is, kan tot dossierbeoordeling worden overgegaan.

2. Kan ik mijn kind het hele jaar door aanmelden?

Ja, dat kan, kinderen kunnen het hele jaar door aangemeld worden en, mits er plaats is, instromen. Houd u er wel rekening mee dat na aanmelding het proces van toelating nog moet beginnen. Dit kost de nodige tijd.

3. Hoe verloopt de procedure na de aanmelding van mijn kind bij AMOS unIQ?

U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Bij veel belangstelling is de volgorde van aanmelding belangrijk. De datum die geldt als aanmeldingsdatum is die waarop het aanmeldingsformulier door AMOS is ontvangen.

De orthopedagoge beoordeelt het dossier en geeft een eerste advies. Bij een positief advies; uw kind is plaatsbaar voor AMOS uniQ, ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met u als ouders en met uw kind, de directeur en de intern begeleider van de school (of orthopedagoog Amos). Dit gesprek vindt overigens eerst plaats als er daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus plek is op de door u gewenste school. Als uw kind bijvoorbeeld niet het eerstvolgende schooljaar maar het schooljaar erop geplaatst kan worden, vindt het kennismakingsgesprek dus veel later plaats.

De toelatingscommissie gebruikt verder de gegevens van de school van herkomst van uw kind (onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders en school) om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden bij AMOS unIQ. Het orthoteam van AMOS ondersteunt bij dit proces.

Vóór definitieve plaatsing loopt uw kind minimaal een week mee in de beoogde AMOS unIQ groep. De beslissing over de toelating van uw kind kan in overleg met de leerkracht van de groep definitief worden na deze dagen. U ontvangt hierover bericht van de toelatingscommissie. Na het bericht over de toelating wordt uw kind ingeschreven in een van de groepen van AMOS unIQ op De Poseidon, De Vlinderboom, De Bonkelaar of De Nelson Mandelaschool. Als uw kind is aangenomen maar er is nog geen plaats, plaatsen wij hem of haar op de wachtlijst; zodra er een plaats vrijkomt ontvangt u daarvan bericht.

4. Wordt mijn kind geplaatst op de school van mijn voorkeur?

Wij houden zoveel mogelijk rekening met de voorkeur die u hebt aangegeven. Wij streven óók naar stabiele groepen en maken een zorgvuldige afweging bij de groepssamenstelling. Als er op de voorkeursschool geen plaats is, kan het zijn dat wij een andere AMOS-school aanbieden; de keuze is dan aan u als ouders. Uiteraard informeren wij u zo snel mogelijk of er plaats is en of er nog andere afwegingen gemaakt moeten worden.

5. Aan welke eisen moet het onderzoeksrapport over de hoogbegaafdheid van mijn kind voldoen?

Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het is uitgevoerd door een erkend orthopedagogisch bureau of een GZ-psycholoog
 • De testpersoon heeft aantoonbare ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid
 • De uitslag van het onderzoek is minder dan twee jaar oud

De volgende intelligentietesten worden geaccepteerd: WPPSI III, SON, RAKIT, WISC II (eventueel aanvullend: de test Raven). Ook belangrijk om te weten: de kosten voor het onderzoek en eventuele aanvullende onderzoeken zijn voor rekening van de ouders. Wij raden u aan om bij uw verzekering te informeren of de kosten kunnen worden vergoed.

6. Waar kan ik mijn kind laten testen op zijn/haar IQ?

Dat kan bij verschillende bureaus:

het ABC in Amsterdam De Psychologische Advies Praktijk Utrecht (PABU). Beide centra beschikken expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.

Hieronder vindt u de contactgegevens van twee andere bureaus waar u uw kind kunt laten testen op hoogdbegaafdheid.

Psychologisch Pedagogisch Onderzoek en Advies (PPOA)
Saskia Cloosterman
Akerdijk 235
1171 RA, Badhoevedorp
Telefoon: 06 – 13 59 54 61
www.ppoa.nl

Buro Bloei
Roemer Visscherstraat 42
1054 EZ Amsterdam
Telefoon: 020 337 4478
www.buro-bloei.nl

7. Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind laten testen op zijn/haar IQ?

Kinderen kunnen al in de kleutertijd onderzocht worden op hun IQ. Maar de resultaten van die test hebben op deze leeftijd nog weinig voorspellende waarde. Een IQ op kleuterleeftijd zegt iets over het niveau van dat moment maar nog niet veel over toekomstige ontwikkeling. Pas vanaf de leeftijd van 7-8 jaar worden de resultaten van een intelligentietest meer stabiel en daarmee meer betrouwbaar. Het blijft altijd belangrijk om in het achterhoofd te houden dat je de toekomstige ontwikkeling van kinderen nooit met 100% zekerheid kunt voorspellen.

8. Welk IQ moet mijn kind hebben om toegelaten te worden bij AMOS unIQ?

Een toelatingseis voor AMOS unIQ is dat het totale IQ van een leerling op 130 of hoger ligt. De afzonderlijke resultaten van het verbaal en performaal moeten groter zijn dan 125. Zijn leerlingen bij wie een deel van de IQ’s tussen de 120 en 125 ligt dan bij voorbaat al kansloos om toegelaten te worden? Dat hoeft niet. Als het andere deel van het IQ hoger is dan 135 en de schoolprestaties uitmuntend zijn gaan we over de leerling in gesprek. We kijken dan naar zijn of haar geschiedenis, de inschatting van de leerkracht van zijn of haar huidige school en de testresultaten. Op basis hiervan nemen we de beslissing of een leerling geplaatst wordt. De beslissing over de toelating is definitief. Ouders krijgen hiervan schriftelijk bericht van de toelatingscommissie.

9. Uit welke groepen bestaat het onderwijs van AMOS unIQ?

We zijn in augustus 2012 begonnen met twee groepen op twee locaties (Poseidon en De Vlinderboom); een groep in de middenbouw en een groep in de bovenbouw. Inmiddels bestaan de Vlinderboom en de Poseidon uit drie groepen. Op de Poseidon hebben we een groep 3/4/5, een groep 6/7 en een groep 7/8. Op De Vlinderboom een groep 3/4/5, een groep 6 en een groep 7/8. Onze locatie op De Bonkelaar bestaat vooralsnog uit twee groepen, een groep 4/5/6 en een groep 7/8. De nieuwe locatie op de Nelson Mandelaschool is in augustus 2015 gestart met een groep 5/6/7. De groepen maken gewoon deel uit van de scholen. Ze krijgen aangepast onderwijs, maar waar mogelijk wordt samengewerkt en samengespeeld met de andere kinderen.

10. Vanaf welke groep kan mijn kind instromen?

We hebben in de loop der jaren gewerkt met verschillende vormen van instroom. Bijvoorbeeld leerlingen halverwege het jaar laten instromen in unIQ groep 4, of deels laten meedraaien in de reguliere groep 3 en deels in de UnIQ-groep 4. De oplossingen werkten allemaal niet naar tevredenheid. We hebben daarom gekozen om een apart ‘plusaanbod’ te creëren voor leerlingen van groep 3 die extra uitdaging nodig hebben.

Voor nieuwe leerlingen van buitenaf betekent dit, dat zij niet eerder geplaatst kunnen worden bij AMOS unIQ dan in groep 4. Of dat zij bij voldoende plek kunnen instromen in de reguliere groep 3 met het plusaanbod. Voor hoogbegaafde kinderen die al op school zitten, betekent het dat zij gewoon vanuit de kleutergroep doorstromen naar de reguliere groep 3 met het plusaanbod. En natuurlijk kunnen ook kinderen die niet hoogbegaafd zijn, maar wel extra uitdaging nodig hebben, gebruik maken van dit programma.

11. Onze voorkeur gaat uit naar een day-a-week school; kunnen we ons daarvoor ook inschrijven bij AMOS?

Er zijn verschillende besturen aangesloten bij het initiatief ‘day-a-week-school’, AMOS echter niet. U kunt zich daarom niet via ons aanmelden voor dit onderwijs.

Contact

AMOS unIQ
Hogeweg 61
1098 CA, AMSTERDAM

T: 020 - 463 81 00 (administratieve contactpersoon: Nel Westra)
E: amosuniq@amosonderwijs.nl

Locaties

AMOS biedt AMOS unIQ aan op vier locaties: basisschool De Vlinderboom in Amsterdam-West, de Poseidon op IJburg, de Bonkelaar in Amsterdam-Noord en de Nelson Mandelaschool in Oost. Op De Vlinderboom en de Poseidon zijn er drie groepen. Op de Bonkelaar vooralsnog twee en op de Nelson Mandelaschool één. Er kunnen 20 kinderen per groep worden geplaatst. De groepen maken gewoon deel uit van de vier scholen. Ze krijgen aangepast onderwijs, maar waar mogelijk wordt samengewerkt en samengespeeld met de andere kinderen.

De vier scholen werken allemaal volgens een bijzonder onderwijsconcept. Dat maakt ze bij uitstek geschikt voor het aanbieden van AMOS unIQ. Het uitgangspunt van AMOS unIQ is namelijk het ontwikkelingsgericht onderwijs, iets waar deze scholen al helemaal op ingesteld zijn.

Poseidon

Poseidon is een snel groeiende basisschool op IJburg voor daltononderwijs en nieuwe media. De school hanteert een continurooster en vindt het belangrijk dat kinderen structuur meekrijgen en uitgedaagd worden. Kijk voor meer informatie over de school op de website www.deposeidon.nl.

De Vlinderboom

De Vlinderboom is een kleine en fijne basisschool gelegen in de levendige Kinkerbuurt in Oud West. De school onderscheidt zich door het uitgangspunt van het 'natuurlijk leren'. Dat is een onderwijsvorm waarbij de lesstof steeds gecombineerd wordt met prikkelende en uitdagende opdrachten. De theorie volgt de praktijk, dat is het idee. Kinderen leren om ondernemend te zijn en te werken aan hun eigen talenten en mogelijkheden. Meer informatie vindt u op www.basisschooldevlinderboom.nl.

De Bonkelaar

Op de Bonkelaar in Amsterdam Noord is er veel aandacht voor wat ieder kind persoonlijk nodig heeft. Kinderen die hun specifieke talenten willen ontwikkelen kunnen terecht binnen de verlengde schooldag. In de bovenbouw wordt actief gewerkt aan ICT-vaardigheden. Er is binnen het onderwijs aandacht voor kinderen die extra begeliding nodig hebben, én voor kinderen die ene stap verder zijn. Er is een Plusgroep voor, waar gewerkt wordt aan projecten en Spaans. Meer over de bonkelaar op www.debonkelaar.nl.

De Nelson Mandelaschool

Sinds augustus 2015 is de Nelson Mandelaschool gevestigd aan de Laing’s Nekstraat 44 in de Transvaalbuurt. Op deze prachtige nieuwe locatie wordt op een professionele manier met onderwijs omgegaan. Dit betekent in de eerste plaats dat de school een goed, volledig en uitdagend onderwijsprogramma aanbiedt, aangepast aan ieders niveau en mogelijkheden in een leeromgeving die veiligheid en geborgenheid uitstraalt. Meer lezen? www.nelsonmandelaschool.nl